Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території орієнтовною площею 0,6 га по вул. Привокзальній для будівництва та обслуговування об’єкту промисловості

0 125

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану

території орієнтовною площею 0,6 га по вул. Привокзальній для будівництва

та обслуговування об’єкту промисловості

в м. Миколаїв, Миколаївського району, Львівської області

Загальні положення

 1. Замовник СЕО

Миколаївська міська рада Миколаївського району Львівської області, вул. Шептицького, буд. 82, м. Миколаїв, Миколаївський р-н, Львівська обл., 81600

ЄДРПОУ: 26411657

 1. Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території орієнтовною площею 0,6 га по вул. Привокзальній для будівництва та обслуговування об’єкту промисловості в м. Миколаїв, Миколаївського району, Львівської області розробляється на замовлення Миколаївської міської ради згідно рішення сесії Миколаївської міської ради №1099 від 29.08.2018 «Про розроблення детального плану території для будівництва об’єкту промисловості по вул. Привокзальній». Орієнтовна площа запропонованої земельної ділянки становить – 0,6 га.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Проект повинен розроблятися у відповідності до:

 • Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

 • Закону України «Про відходи»;

 • Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

 • Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

 • Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

 • Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

 • Закону України «Про екологічну мережу України»;

 • Закону України «Про охорону земель»;

 • Закон України «Про рослинний світ»;

 • Закону України «Про тваринний світ»;

 • Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

 • ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

 • ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

 • ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова міських поселень»;

 • ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

 • ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;

 • СНіП 1.02.01 “Охорона навколишнього природного середовища”;

 • Наказу Міністерства охорони здоров’я України №173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Розроблення детального плану території орієнтовною площею 0,6 га по вул. Привокзальній для будівництва та обслуговування об’єкту промисловості в м. Миколаїв, Миколаївського району, Львівської області узгоджується із програмою соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївського району, Генеральним планом міста Миколаєва, Стратегією розвитку Львівської області до 2020 року, зокрема, Стратегічною ціллю 1: Конкурентоспроможна економіка, операційною ціллю 1.1. інвестиції та бізнес.

Створення нового промислового об’єкту малої потужності сприятиме соціально-економічному розвитку території, покращенню інфраструктури, створить нові робочі місця.

Кількість мешканців м. Миколаєва становить – 14801 осіб, густота населення 2964,8 осіб/км², територія міської ради становить – 2,35 км².

Місто розташоване неподалік від річки Дністер, за 3 км від залізничної станції Миколаїв-Дністровський на лінії Львів – Стрий. Західною околицею міста проходить автошлях E471.

Землі Миколаївської міської ради знаходяться на висоті 350-375 м н.р.м. Територія знаходиться в межах Південно-Західної окраїни Східно-Європейської платформи, четвертинні відклади представлені нерозчленованими елювіально-делювіальними відкладами, уламками мергелів, вапняків і пісковиків з піщано-глинистим заповнювачем. У геоморфологічному відношенні ділянка належить до Волино-Поділля, Бібрсько-Перемишлянського Опілля. Опільська група ландшафтів, Ходорівський ландшафт, увалисті й грядові спадистосхилі з темно-сірими лсовими слабозмитими грунтами на лесовидних суглинках.

Клімат району помірно-континентальний, з помірно м’якою зимою, тривалою вологою весною, нежарким дощовим літом і теплою, порівняно сухою осінню. Для цієї зони характерні низький атмосферний тиск і висока вологість повітря. Переважаючі над територією атлантичні повітряні маси сумісно з впливом багатьох метеорологічних факторів викликають часті, іноді зливові дощі, швидку зміну погоди та обумовлюють нестійкий сніговий покрив.

Найхолоднішим місяцем є січень з середньомісячною температурою за багаторічний період – 3,34ºС, найтеплішим місяцем є липень із середньомісячною температурою +18,22ºС. Середньорічна температура повітря +7,72ºС.

Річна амплітуда (різниця між середньою температурою самого теплого і самого холодного місяців) складає 21,56ºС.

Середньорічна кількість опадів складає 695,28 мм і досягає в багатоводні роки 994-999,4 мм. Річний розподіл опадів характеризується максимумом в червні-липні (86,6-92,83 мм) і мінімумом в січні-березні (39,54-41,5 мм).

В зимовий період випадає атмосферних опадів 18,5% від річної кількості.

Гідрогеологічні умови району характеризуються наявністю ґрунтового водоносного горизонту четвертинного віку.

Глибини залягання рівнів ґрунтових вод змінюються на протязі року в залежності від кліматичних умов. Режим ґрунтових вод безнапірний. Живлення четвертинного водоносного горизонту відбувається за рахунок атмосферних опадів. В періоди інтенсивного випадіння атмосферних опадів та весняного сніготанення можливий підйом ґрунтових вод.

Максимальна глибина промерзання ґрунту – 50 см.

Екологічні умови ділянки проектування – задовільні.

На даний час територія на яку розробляється ДПТ, не використовується для господарсько-побутових потреб, відноситься до земель Миколаївської ради. Елементи благоустрою на даній території відсутні.

На території проектування відсутні існуючі будівлі та споруди, об‘єкти культурної спадщини не виявлено. Землі історико-культурної спадщини в межах ДПТ відсутні.

Ділянка розташована в промисловій зоні м. Миколаєва. Відстань до житлових будівель – 270-300 м.

Інженерні мережі в межах проектованої території відсутні.

Доступ до території проектування ДПТ здійснюється з дороги місцевого значення вул. Привокзальна.

Планувальними обмеженнями для здійснення планової діяльності на території ДПТ є охоронні зони, прибережно-захисні смуги, червоні лінії.

4. Ймовірні наслідки

а) У процесі влаштування та експлуатації об’єкту промисловості можливі різні ризики впливу на навколишнє природне середовище.

Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності)

Відходи

Під час проведення будівельних та підготовчих робіт будуть утворюватися комунальні, будівельні відходи. Будівельні відходи, які можуть складатися з брухту, бетону, дерев’яних конструкцій, лому, чорних металів, піску, каміння.

У період експлуатації об’єкту промисловості можливе утворення побутових та промислових відходів у залежності від типу промислового виробництва.

Поверхневі та підземні води

Створення додаткових впливів не передбачається. Стоки рекомендовано утилізувати в локальних очисних спорудах або влаштувати вигрібну яму.

Ґрунт та надра

Вплив здійснюватиметься: при розробці будівельного майданчика; прокладанні комунікацій; будівництві об’єкта промисловості.

Атмосферне повітря

У результаті виконання будівельних робіт будуть наявні неорганізовані нестаціонарні джерела викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря – автотранспорт, дизель-генератор, зварювальні роботи, пересипка сипучих матеріалів (грунт, пісок, щебінь).

При зварюванні в атмосферне повітря виділяється – заліза оксид, марганець та його з’єднання, хром шестивалентний, азоту оксид, вуглецю оксид.

Діяльність обєкту промисловості може здійснювати вплив на атмосферне повітря в залежності від типу промислового виробництва. При подальшому проектуванні необхідно передбачити усунення можливих впливів.

Акустичний вплив

Під час будівельних робіт, від пересування техніки, виконання земляних робіт тощо, виникне додаткове шумове навантаження. Під час експлуатації рекреаційної зони та зони відпочинку перевищення рівнів шуму не передбачається.

Світлове, теплове та радіаційне забруднення

Очікування впливу не передбачається.

Флора та фауна

З огляду на характер запланованих робіт, значного впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

Геологічне середовище

Вплив буде здійснюватися при розробці будівельного майданчика і влаштуванні фундаментів.

Технологічні ризики / аварії, що можуть вплинути на здоров’я населення

Додаткового впливу на стан здоров’я населення діяльність промислового об’єкту не повинно створювати. Технологічні ризики на даному етапі оцінити неможливо, оскільки тип промислового об’єкта не визначено.

б) В зоні орієнтовної СЗЗ ділянки з природоохоронним статусом відсутні.

в) Зважаючи на географічне положення ділянки, транскордонні наслідки реалізації планової діяльності для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Розгляд альтернатив

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки обрано вільну ділянку, яка знаходиться у комунальній власності, в промисловій зоні, що на сьогодні не використовується. Невелика площа об’єкту проектування унеможливлює розміщення потужних промислових об’єктів, тому суттєвого негативного впливу діяльність не становитиме.

Проектом потрібно передбачити застосування найкращих сучасних технологій та практик, врахувати містобудівні обмеження та особливості району розташування.

6. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

– доповіді про стан довкілля;

– статистичну інформацію;

– фонові та лабораторні дослідження стану довкілля;

– дані моніторингу стану довкілля;

– оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

При розробленні документації необхідне врахування схеми планування території Львівської області, інформація земельного кадастру.

При виконанні звіту проекту заплановано використання методів стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень.

7. Заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Для влаштування основних споруд промислового об’єкту потрібно:

Визначити тип промисловості, що буде здійснюватися в межах ДПТ, загальну площу, необхідну для розташування будівель і споруд планового об’єкту.

Визначити потребу у воді для роботи об’єкту промисловості, а також для пожежогасіння, спроектувати систему водовідведення та очищення стоків, не допускати потрапляння неочищених та недоочищених стоків.

Визначити способи поводження з відходами, що утворюватимуться під час будівництва та експлуатації об’єкту промисловості.

Передбачити забезпечення санітарних норм роботи працівників.

Передбачити проведення робіт з рекультивації порушених земель відповідно до вимог існуючого законодавства.

На стадії проектування провести докладні розрахунки по об’ємах ґрунту, що виймається, і основних чисельних показниках благоустрою.

Оцінити шумове забруднення протягом періоду будівництва та експлуатації об’єкту промисловості.

Забезпечити зниження негативних вплив робіт, зокрема, не допускати заправки будівельної техніки паливно-мастильними матеріалами на ділянці. Залишки будiвельних матерiалiв вивозити у спеціально відведені місця.

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, необхідно включити вертикальне планування території, поверхневе водовідведення.

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування:

– характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

– опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

– заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

– резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції

Миколаївська міська рада Миколаївського району Львівської області, вул. Шептицького, буд. 82, м. Миколаїв, Миколаївський р-н, Львівська обл., 81600, контактний телефон: (241) 51–494, (241) 51–271; електронна адреса mykolaivrada1@ukr.net.

Строки подання

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території орієнтовною площею 0,6000 га по вул. Привокзальній для будівництва та обслуговування об’єкту промисловості в м. Миколаїв Львівської області(відповідно до п.п. 5, 6 ст. 10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”). 

Просимо надати зауваження та пропозиції.

Share.

Залишити коментар

avatar