Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

0 657

31– ша   позачергова    сесії       6 -го скликання

РІШЕННЯ

29.01.2015 р.                                     м. Миколаїв                                           № 1435

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне   від земельної ділянки

Відповідно до Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014 р. № 71-VIII, ст. 10, 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Миколаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від змельної ділянки.
 2. Пільги зі   сплати податку, зокрема :

           2.1. збільшити граничну межу житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, на яку зменшується база оподаткування:

     а). для квартир / квартир незалежно від їх кількості 60 кв. метрів загальної площі та додатково пільгову площу 30 кв.метрів, що становить в цілому 90 кв. метрів;

     б). для житлового будинку/ будинків незалежно від їх   кількості 120 кв. метрів загальної площі та додатково пільгову площу 180 кв.метрів, що становить в цілому 300 кв. метрів;

       в). для різних типів обєктів житлової нерухомості, в тому   числі їх часток ( у разі одночасного   перебування у власності платника   податку   квартири / квартир та   житлового будинку / будинків,   у тому числі їх часток ), 180 кв. метрів загальної площі та додатково пільгову площу 210 кв.метрів, що становить в цілому 390 кв. метрів;

           2.2.   встановити пільги в розмірі 100 % з податку, що сплачується з обєктів житлової та / або нежитлової нерухомості, що перебувають   у власності релігійних громад, громадських організацій   і підприємств державної та комунальної власності, статути ( положення ) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, і використовуються для забезпечення   діяльності, передбаченої   такими статутами ( положеннями ) ;

2.3. встановити пільги в розмірі 100% з податку на будівлі нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, зокрема господарські ( присадибні ) будівлі – допоміжні нежитлові приміщення, до яких належить сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо , що не використовуються їх власниками з метою одержання доходів ( не здають в оренду, лізинг, позичку, не використовуються у підприємницькій діяльності ).

 1. Встановити ставки :

   3.1. для обєктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних   осіб в розмірі 1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового ) року за 1 кв.метр бази оподаткування ;

3.2. для обєктів нежитлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних  та юридичних осіб в розмірі 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року за 1 метр бази оподаткування;

 1. Затвердити Положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної   ділянки ( додається )
 2. 5. Ввести в дію податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки , з 1 січня 2015 року.
 3. Оприлюднити  дане рішення та повідомити Миколаївське  ОДПІ ГУ ДФС львівській області про прийняте рішення;
 4. 7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету та комунального господарства.

Секретар міської ради                                                     А. І. Щебель

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Миколаївської міської ради

від 29.01.2015р. № 1435

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про розміри та порядок справляння податку на нерухоме майно,

відмінне від   земельної ділянки по Миколаївській міській раді

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної   ділянки, встановлюється згідно з статей 10, 266 Податкового кодексу України.

1.2. Наведені у цьому положенні терміни вживають в такому значенні:

        – обєкти житлової нерухомості – це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

     Обєкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

житловий будинок – це будівля капітального типу, споруджена   з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно – правовими актами   і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

житловий будинок садибного типу – це житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних

( нежитлових ) приміщень;

прибудова до житлового будинку – це частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку   одну ( або більше ) спільну капітальну стіну ;

квартира – це ізольоване   помешкання в житловому   будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання ;

котедж – це одно-, півтораповерховий   будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

кімнати   у багатосімейних ( комунальних ) квартирах – це ізольоване помешкання у квартирі, в якій   мешкають двоє чи більше   квартиронаймачів;

садовий будинок – це будинок для літнього ( сезонного ) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає   нормативам, установленим для житлових будинків;

дачний будинок – це житловий будинок для використання протягом   року з метою позаміського відпочинку.

 

 1. Платники податку

 

2.1. Платниками податку є фізичні   та юридичні особи,   в тому числі нерезиденти, які є власниками обєктів житлової та / або нежитлової нерухомості;

2.2. Визначення платників податку в разі   перебування обєктів житлової та / або нежитлової   нерухомості у спільній частковій   або спільній   сумісній власності кількох осіб;

– якщо обєкт житлової та / або нежитлової нерухомості перебуває   в спільній   частковій власності кількох осіб,   платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку ;

– якщо обєкт житлової та / або нежитлової нерухомості перебуває   у спільній   сумісній власності кількох осіб,   але   не поділений   в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

– якщо обєкт житлової та / або нежитлової нерухомості перебуває   у спільній   сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за незалежну їй частку.

 

 1. Обєкт оподаткування

 

3.1. Обєктом оподаткування є обєкт житлової   та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є обєктом оподаткування:

       а). обєкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету   чи місцевого бюджету і є   неприбутковими

( їх спільній власності);

       б). обєкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та бузумовного ( обовязкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

       в). будівлі дитячих будинків   сімейного типу;

       г). гуртожитки;

       д). житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у звязку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

       е). обєкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям – сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям – інвалідам, які виховуються одинокими матерями ( батьками ), але не більше одного такого   обєкта на дитину;

       є). обєкти житлової нерухомості, які використовуються субєктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих   архітектурних формах та на ринках;

       ж). будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

       з). будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосереньо у сільськогосподарській діяльності;

й). обєкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

 1. База оподаткування

 

4.1. Базою   оподаткування є загальна площа обєкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База   оподаткування обєктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх   часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється   контролюючим органом   на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно   надаються органами державної   реєстрації прав на нерухоме майно та / або   на підставі оригіналів відповідних документів платника податків , зокрема документів на право власності.

4.3. База   оподаткування обєктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх   часток, які перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого обєкта оподаткування на підставі документів, що підтведжують право власності на такий обєкт.

 

 1. Пільги із сплати податку

 

5.1. База оподаткування обєкта / обєктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток,   що перебувають у власності фізичної   особи – платника податку, зменшується:

     а). для квартир/ квартир незалежно від їх кількості – 60 кв. метрів та додаткову площу встановлену рішенням міської ради;

     б). для   житлового будинку / будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів та додаткову площу встановлену рішенням міської ради;

     в). для різних типів обєктів житлової   нерухомості, в ттому числі їх часток( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири / квартир та житлового будинку / будинків, у тому числі їх часток ) – на 180 кв. метрів та додаткову площу встановлену рішенням міської ради

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий ( звітний ) період ( рік).

Миколаївська міська рада може збільшувати граничну   межу житлової нерухомості, на яку  зменшується база оподаткування, встановлена цими підпунктами.

5.2. Миколаївська   міська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній   території, з обєктів житлової та / або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України,   статути ( положення ) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими   статутами ( положеннями ). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території , з обєктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового   стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з обєктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються   на:    

     – обєкт / обєкти оподаткування, якщо площа такого/таких обєкта/ обєктів перевищує пятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням міської ради;

     – обєкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів ( здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується   на відповідній території з обєктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є обєктом оподаткування .

     Миколаївська міська рада до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням обєкта житлової нерухомості відомості стотовно пільг наданих ними відповідно до абзацу   першого та другого цього підпункту.

 

 

 

6.Ставка податку

 

6.1. Ставка податку для обєктів житлової   та / або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням міської ради в залежності від місця розташування ( зональності ) та типів таких обєктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного

( податкового )   року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

 1. Податковий   період

 

7.1. Базовий податковий ( звітний )   період дорівнює календарному року.

 

 1. Порядок обчислення суми податку

 

8.1. Обчислення суми податку з обєкта / обєктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюються контролюючим органом за місцем податкової адреси ( місцем реєстрації )   власника такої нерухомості у такому порядку:

       а). за наявності у власності платника   податку   одного обєкта житлової нерухомості , в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів ” а ” або ” б ” підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення,та   пільги органів місцевого самоврядування   з неоподатковуваної площі таких обєктів ( у разі її встановлення ) та   відповідної ставки податку;

     б). за наявності у власності платника податку більше одного обєкта житлової   нерухомості одного типу, в тому числі їх часток обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких обєктів, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких обєктів (у разі її встановлення ), та відповідної ставки податку;

     в). за наявності у власності платника податку обєктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких обєктів, зменшеної відповідно до підпункту “в” підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких обєктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

     г). сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з обєктів житлової нерухомості;

     Обчислення суми податку з обєкта / обєктів   нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси ( місцем реєстрації ) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з обєктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове / податкові повідомлення – рішення про сплату суми / сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 цього Положення та відповідні платіжні реквізити , зокрема, Миколаївської міської ради за місцезнаходженням кожного з обєктів житлової   та / або нежитлової нерухомості, надсилаються

( вручаються )   платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси ( місцем реєстрації ) до 1 липня   року, що настає за базовим податковим ( звітним ) періодом ( роком ).

       Щодо новоствореного ( нововведеного) обєкта житлової та /або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою- платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий обєкт.

       Контролюючі органи за місцем проживання ( реєстрації ) платників податку в десятиденний термін інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням обєктів житлової та / або нежитлової нерухомості про надіслані ( вручені ) платнику   податку податкові повідомлення – рішення про сплату податку   у порядку , встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує   державну податкову і митну політику.

         Нарахування податку та надсилання ( вручення ) податкових   повідомлень – рішень про сплату податку фізичним   особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням обєктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися   з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання ( реєстрації ) для проведення звірки даних щодо:

     – обєктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

     – розміру загальної площі обєктів житлової та/або нежитлової нерухомості , що перебувають у власності платника податку;

     – права на користування пільгою зі сплати податку;

     – розміру ставки податку;

     – нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних   документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем   проживання ( реєстрації ) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає ( вручає ) йому нове податкове повідомлення – рішення. Попереднє податкове   повідомлення – рішення вважається скасованим

( відкликаним ).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобовязані щоквартально у 15 – денний строк після закінчення податкового ( звітного ) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого обєкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку – юридичні особи самостійно   обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року   і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому   органу за місцезнаходженням обєкта / обєктів оподаткування декларацію за формою, встановленою   у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу , з розбивком річної суми рівними частками поквартально.

       Щодо новоствореного ( нововведеного ) обєкта житлової та/ або нежитлової нерухомості   деларацію   юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня   виникнення права власності на такий обєкт, а податок сплачується починаючи з місяця , в якому   виникло право власності на такий обєкт.

8.6.   У разі переходу   права власності на обєкт оподаткування   від одного власника до   іншого протягом календарного року родаток обчислюється для   попереднього власника за   період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений обєкт оподаткування , а для нового власника – починаючи з місяця , в якому виникло право власності.

8.7. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

 1. Порядок сплати податку

 

9.1. Порядок сплачується   за місцем розташуванням обєкта/ обєктів оподаткування і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

 1. Строки сплати податку

 

10.1. Податкове зобовязання за звітний рік   з податку сплачується :

     а). фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

     б). юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 1. Відповідальність за порушення податкового

законодавства та контроль податкових органів

11.1. Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

11.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання   податкової   декларації контролюючими   органами, недостовірність наданої інформації платники податку та їх   посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

11.3. Контроль за дотримання вимог податкового законодавства у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється контролюючими органами.  

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                          А. І. Щебель

Share.

Залишити коментар

avatar