Про внесення змін в дохідну та видаткову частину фінансування по загальному фонду міського бюджету на 2015 рік

0 471

31 – ша позачергова   сесія     6-го скликання

РІШЕННЯ

29.01.2015 р.                                             м. Миколаїв                                  № 1440

Про внесення   змін в дохідну та видаткову частину фінансування по загальному  фонду міського бюджету   на 2015 рік

           Згідно рішення Миколаївської районної ради   від 29.01.2015 року

№ 490 « Про внесення змін до показників районного бюджету Миколаївського району » , в зв’язку з необхідністю проведення видатків міського бюджету на 2015 рік та керуючись ст. 78 п.7,ст.14 п.4 Бюджетного Кодексу України, ст. 26 п.23 Закону України « Про місцеве самоврядування   в Україні »,   Миколаївська міська рада, –

В И Р І Ш И Л А :

 1. 1. Внести   зміни   і доповнення до рішення Миколаївської міської ради   від 01.2015р. № 1427 «Про міський бюджет Миколаївської міської ради на 2015 рік » , а саме :

         У п.1 збільшити обсяг доходів міського бюджету на 2015 рік на загальну суму  4793348,47 грн., по загальному фонду .

Внести відповідні зміни в дохідну частину місцевого бюджету ( додаток 1 )

         збільшити загальний   обсяг видатків   місцевого бюджету на 2015 рік на суму 4793348,47 грн.  у тому числі видатки загального фонду .

Внести   відповідні зміни до показників міського бюджету за функціональною   (додаток 2) , відомчою (додаток 3 ) структурами бюджету.

       У п.8 внести зміни в ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по головних розпорядниках кредитів   міського бюджету   на 2015 р.( додаток 4)

 1. 2. Додатки   № № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною .

 1. 3. Контроль за   виконання   даного   рішення   покласти на   комісію   по

економіці, бюджету та комунальному господарству міської ради ( Ю. Мельник ).

Секретар міської   ради                                       А. І. Щебель

ПОЯСНЮЮЧА   ЗАПИСКА

до рішення Миколаївської міської ради № 1440   від 29.01.2015 року

 1. 1. Внести зміни в дохідну частину загального фонду міського бюджету по ККД 41035000 « Інші субвенції » в загальній сумі 4793348,47 грн.

   Внести   відповідні   зміни в дохідну частину міського бюджету ( додаток №1)

 1. 2. Внести зміни до видаткової   частини загального фонду міського бюджету по:

2.1. КФКВ 110204 « Палаци та будинки культури, клуби та заклади клубного типу » –  684000,00 грн., в тому числі :

 • КЕКВ 2111 ” Заробітна плата ”   – 289700,00 грн.;

 • КЕКВ 2120 ” Нарахування на зарплату ” – 105200,00 грн.

 • КЕКВ 2210 ” Предмети, матеріали, обладнання та       інвентар ” – 8500,00 грн.;

 • КЕКВ 2240 ” Оплата послуг ( крім комунальних ) ” – 158000,00 грн.;

 • КЕКВ 2271 ” Оплата теплопостачання ” –       99900,00 грн.;

 • КЕКВ 2272 ” Оплата водопостачання та водовідведення ” – 1900,00 грн. ;

 • КЕКВ 2273 ” Оплата електроенергії ” – 20300,00 грн.

 • КЕКВ 2282 ” Окремі заходи       по реалізації державних ( регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку ” –       500,00 грн.

2.2. КФКВ 070101 ” Дошкільні навчальні заклади ” – 4013248,47 грн. , в тому числі :

 • КЕКВ 2111 ” Заробітна плата ”   – 2214800,00 грн.;

 • КЕКВ 2120 ” Нарахування на зарплату ” – 783724,00 грн.

 • КЕКВ 2210 ” Предмети, матеріали, обладнання та       інвентар ” – 21896,47 грн.;

 • КЕКВ 2230 ” Продукти харчування ” – 434610,00 грн.

 • КЕКВ 2240 ” Оплата послуг ( крім комунальних ) ” – 83928,00 грн.;

 • КЕКВ 2250 ” Відрядження ” –       2700,00 грн.

 • КЕКВ 2271 ” Оплата теплопостачання ” – 255900,00 грн.;

 • КЕКВ 2272 ” Оплата водопостачання та водовідведення ” – 35800,00 грн. ;

 • КЕКВ 2273 ” Оплата електроенергії ” – 272990,00 грн.

 • КЕКВ 2282 ” Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку ” -3000,00 грн. ( ДНЗ ” Журавлик ” )

       Внести   відповідні зміни до показників міського бюджету за функціональною   ( додаток 2) , відомчою ( додаток 3 ) структурами бюджету.

 1. 3. Збільшити   дохідну частину кошторисних призначень міського бюджету по спеціальному фонду в загальній сумі 735115,00 грн. в тому числі :

   ККД 25010100 ” Плата за платні послуги ” – 703315,00 грн..

   ККД 25010300 « Плата за оренду майна бюджетних установ »  – 31800,00 грн.

,    при цьому збільшивши видаткову частину бюджету по спеціальному фонду     по:

 • КФКВ 110204 « Палаци       та будинки культури, клуби та       заклади клубного типу » – 81400,00 грн.  ( МПК ), в тому числі :

   КЕКВ 2111 « Заробітна   плата » – 37700,00 грн.;

   КЕКВ 2120 ” Нарахування на зарплату ” – 13700,00 грн. ;

   КЕКВ 2240 ” Оплата послуг ( крім комунальних ) ” – 10000,00 грн.;

   КЕКВ 2800 ” Інші поточні видатки ” – 20000,00 грн.

 • КФКВ 070101 ” Дошкільні       навчальні заклади ” – 653715,00 грн.

КЕКВ 2230 ” Продукти харчування ” – 651915,00 грн.

     КЕКВ 2240 ” Оплата послуг ( крім комунальних ) ” – 1800,00 грн.

( ДНЗ ” Журавлик “).

 1. 4. Внести зміни в ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по головних розпорядниках кредитів   міського бюджету   на 2015 р. ( додаток №4 ).

 1. 5. Додатки   № № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною .

 1. 6. Контроль за   виконання   даного   рішення   покласти на   комісію   по

економіці, бюджету та комунальному господарству міської ради ( Ю. Мельник ).

Начальник відділу

по економіці та бюджету                                         Л. І. Волощак

Share.

Залишити коментар

avatar