Про внесення змін в дохідну та видаткову частину фінансування по загальному фонду міського бюджету на 2015 рік

0 481

35 – та сесія     6-го скликання   1-ше пленарне засідання

 РІШЕННЯ

 12.06.2015 р.                                             м. Миколаїв                                              № 1552

 Про внесення   змін в дохідну та видаткову частину фінансування по загальному  фонду міського бюджету   на 2015 рік

 

           Згідно розпорядження Миколаївської РДА   від 04.06.2015 року

№ 216 « Про розподіл іншої дотації » , в зв’язку з необхідністю проведення видатків міського бюджету на 2015 рік та керуючись ст. 78 п.7,ст.14 п.4 Бюджетного Кодексу України, ст. 26 п.23 Закону України « Про місцеве самоврядування   в Україні »,   Миколаївська міська рада, –

В И Р І Ш И Л А :

  1. 1. Внести   зміни   і доповнення до рішення Миколаївської міської ради   від 01.2015р. № 1427 «Про міський бюджет Миколаївської міської ради на 2015 рік » , а саме :

         У п.1 збільшити обсяг доходів міського бюджету на 2015 рік на загальну суму   20000,00 грн., по загальному фонду .

Внести відповідні зміни в дохідну частину місцевого бюджету ( додаток 1 )

         збільшити загальний   обсяг видатків   місцевого бюджету на 2015 рік на суму 20000,00 грн.   у тому числі видатки загального фонду .

Внести   відповідні зміни до показників міського бюджету за функціональною   (додаток 2) , відомчою (додаток 3 ) структурами бюджету.

   Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету у 2015 році згідно з додатком № 4.

  1. Внести зміни   в бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського   бюджету на 2015 рік у розрізі відомчої класифікації видатків , у тому числі по загальному фонду 20000,00 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

  2. 3. Додатки   № № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною .

  1. 4. Контроль за   виконання   даного   рішення   покласти на   комісію   по

економіці, бюджету та комунальному господарству міської ради ( Ю. Мельник ).

Секретар міської   ради                                       А. І. Щебель

ПОЯСНЮЮЧА   ЗАПИСКА

до рішення Миколаївської міської ради № 1552   від 12.06.2015 року

  1. 1. Внести зміни в дохідну частину загального фонду міського бюджету по ККД 41020900 « Інші додаткові дотації » в загальній сумі 20000,00 грн.

   Внести   відповідні   зміни в дохідну частину міського бюджету ( додаток №1)

  1.  2. Внести зміни до видаткової   частини загального фонду міського бюджету по:

2.1. КФКВ 110204 « Палаци та будинки культури, клуби та заклади клубного типу » –   20000,00 грн.:

  • КЕКВ 2240 ” Оплата послуг ( крім комунальних ) ” (поточний ремонт приміщень МПК )

 

  1. 3. Додатки   № № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною .

 

  1. 4. Контроль за   виконання   даного   рішення   покласти на   комісію   по

економіці, бюджету та комунальному господарству міської ради ( Ю. Мельник ).

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу

по економіці та бюджету                                         Л. І. Волощак

 

Share.

Залишити коментар

avatar