Про внесення змін до бюджету Миколаївської міської ради на 2015 рік

0 423

РІШЕННЯ

31-ша позачергова сесія  6-го скликання

29.01.2015 р.                                       м. Миколаїв                                         № 1433

Про внесення   змін до бюджету Миколаївської міської ради на 2015 рік

           Керуючись ст. 78 п.7,ст.14 п.4 Бюджетного Кодексу України, ст. 26 п.23 Закону України « Про місцеве самоврядування   в Україні » та відповідно до висновку Фінансового управління РДА   № 04-06/73 від 28.01.2015р., згідно з листами МКП ” ЖКУ ” № 31 / 02-2, № 32 / 02-2, № 33 / 02-2, № 34/02-2 від 27.01.2015р., МКП ” Миколаївводоканал ” № 27 від 26.01.2015р., КП Редакція газети ” Миколаївські вісті ” № 1 від 26.01.2015р.,згідно вимог УДКСУ у Миколаївському районі №03-36/43 , №03-36/45, №03-36/44 від 28.01.15р., Миколаївська міська рада, –

В И Р І Ш И Л А :

 1. 1. Внести   зміни   і доповнення до рішення Миколаївської міської ради   від 01.2015р. № 1427 «Про міський бюджет Миколаївської міської ради на 2015 рік » , а саме :

         У п.1 збільшити загальний   обсяг видатків   місцевого бюджету на 2015 рік на суму 263400,00 грн.   у тому числі видатки загального фонду на суму – 91200,00 грн., видатки спеціального фонду – 172200,00 грн.

Внести   відповідні зміни до показників міського бюджету за функціональною   (додаток 1) , відомчою (додаток 2) структурами бюджету.

       Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету у 2015 році згідно з додатком № 3.

       У п. 4 внести зміни до переліку об’єктів , видатки на які у 2015 році   будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку ( додаток № 4 ).

       У п.6 внести   зміни в реалізацію державних та регіональних галузевих програм (додаток № 5).

 1. 2. Додатки   № № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною .

 1. 3. Контроль за   виконання   даного   рішення   покласти на   комісію   по

економіці, бюджету та комунальному господарству міської ради ( Ю. Мельник ).

Секретар міської   ради                                       А. І. Щебель

ПОЯСНЮЮЧА   ЗАПИСКА

до рішення Миколаївської міської ради № 1433 від 29.01.2015 року

 1. Внести зміни до видаткової частини міського бюджету на 2015 рік, збільшити видаткову частину на суму   263400,00 грн. за рахунок спрямування   вільного залишку бюджетних коштів по загальному фонду в сумі   91200,00 грн., а саме:

   1.1. КФКВ 010116 « Органи місцевого самоврядування » –   16200,00 грн.

 • КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар » -13800,00 грн.

( оплата заборгованості станом на 01.01.2015р.в тому числі :

3740,00 грн. – придбання катриджів;

8800,00 грн. – придбання бензину А-92;

350,00 грн. – придбання компютерної техніки(маршрутизатор );

120,00 грн. -придбання   вітальних листівок;

400,00 грн. – придбання електролічильника;

374,50 грн. – придбання миючих засобів.

 • КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних ) » – 2400,00 грн.

( оплата заборгованості станом на 01.01.2015р., в тому числі :

400,00 грн. – послуги по заправці катриджів;

1920,00 грн. – поточний ремонт ксерокса.

 

1.2. КФКВ 100101 « Житлово – експлуатаційне господарство » – 12800,00 грн.

 • КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам,

організаціям ) »   ( оплата заборгованості станом на 01.01.2015р., в т. ч. :

12498,00 грн. – виконані роботи  по поточному ремонту мякої покрівлі в житловому будинку №4 ( кв. 14,15,24 ) на вул. Грушевського в м. Миколаєві;

226,80 грн. – технагляд за виконані роботи по поточному   ремонту мякої покрівлі в житловому будинку №4 ( кв. 14,15,24 ) на вул. Грушевського в м. Миколаєві.

( МКП ” Житлово – комунальне управління ” )

1.3. КФКВ 100202 « Водопровідно – каналізаційне господарство » -44900,00 грн.

 • КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам,

організаціям ) »   (оплата заборгованості станом на 01.01.2015р.

33987,71 грн. – поточний ремонт водопроводу від вул. Чайковського до вул. Д. Галицького в м. Миколаєві;

10703,04 грн. – поточний ремонт водопроводу і запірно – регулюючої арматури в районі житлових будинків № 21,23 на пл. Ринок   в м. Миколаєві;

180,00 грн. – технагляд по обєкту ” Поточний ремонт водопроводу і запірно – регулюючої   арматури в районі житлових будинків №21,23 на пл. Ринок в м. Миколаєві

1.4. КФКВ 110202 « Музеї і виставки » – 2900,00 грн.

 • КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар »

( оплата заборгованості станом на 01.01.2015р.в тому числі :

2678,00 грн. – придбання світильників;

209,00 грн. – придбання господарського   інвентарю

1.5. КФКВ 110502 ” Інші культурно – освітні заклади та заходи “- 3000,00 грн.

 • КЕКВ 2282 ” Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних ) програм,

не віднесені до заходів розвитку (оплата   заборгованості   станом на 01.01.2015р. – придбання освітлювальної ілюмінації)

1.6. КФКВ 120201 « Газети, журнали » – 3400,00 грн.

 • КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам,

організаціям ) »  (оплата   заборгованості   станом на 01.01.2015р. – друк   газети )

1.7. КФКВ 130102 ” Проведення навчально – тренувальних зборів та змагань” – 8000,00 грн.

 • КЕКВ 2282 ” Окремі заходи по       реалізації державних ( регіональних ) програм,

не віднесені до заходів розвитку (оплата   заборгованості   станом на 01.01.2015р. -проведення навчально – тренувальних зборів та змагань)

 

 1. Направити залишки спеціального фонду, які утворились станом на

01.01.2015р.   в загальній сумі  172200,00 грн. на додаткові видатки по спеціальному фонду, а саме:

2.1. КФКВ 010116 ” Органи місцевого самоврядування” -11500,00 грн.

 • КЕКВ 3110 ” Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування ” (оплата   заборгованості   станом на 01.01.2015р. – придбання компютерної техніки ( системний блок))

2.2. КФКВ 100102 « Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади » – 138100,00 грн.

 • КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,організації) “

оплата   заборгованості   станом на 01.01.2015р. в тому числі :

32428,00 грн. – виконані роботи по капітальному ремонту шатрової покрівлі житлового будинку №15 по вул. Д. Галицького в м. Миколаєві;

31127,84 грн. – виконані роботи по капітальному ремонту шатрової покрівлі житлового будинку №128 по вул. Шептицького в м. Миколаєві;

1381,32 грн. – технагляд по капітальному ремонту шатрової покрівлі житлового будинку №128 по вул. Шептицького в м. Миколаєві;

70468,98 грн. – виконані роботи по капітальному ремонту шатрової покрівлі житлового будинку № 3   по вул. Тарнавського   в м. Миколаєві;

946,09 грн. – технагляд по капітальному ремонту шатрової покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Тарнавського   в м. Миколаєві;

1703,37 грн. – технагляд по капітальному ремонту шатрової покрівлі житлового будинку № 3а по вул. Тарнавського   в м. Миколаєві;

             ( МКП ” Житлово – комунальне управління ” )

2.3. КФКВ 100203 « Благоустрій міст, сіл, селищ » – 4200,00 грн.

 • КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам   (установам,організаціям )»

оплата   заборгованості   станом на 01.01.2015р., в тому числі :

243,00 грн. – технагляд за виконані роботи по обєкту ” капітальний ремонт вуличного освітлення на пл. Ринок та на вул. Пришляків   в м. Миколаєві Львівської області;

3000,00 грн. – оплата виконаних кошторисних робіт по обєкту ” Капітальний ремонт вуличного освітлення на пл. Ринок та на вул. Пришляків в м. Миколаєві Львівської області;

858,00 грн. – оплата виконаної експертизи кошторисної документації ” Капітальний ремонт вуличного освітлення на пл. Ринок та на вул. Пришляків в м. Миколаєві Львівської області, коригування.

( МКП ” Житлово – комунальне управління ” )

2.5. КФКВ 150101 « Капітальне вкладення ” – 18400,00 грн.

 • КЕКВ 3122 “Капітальне будівництво ( придбання ) інших обєктів “- 2800,00грн.

(оплата   заборгованості   станом на 01.01.2015р. – експертиза проекту ” Будівництво розподільчого газопроводу до багатоквартирних житлових будинків № 17-19 по вул. Д. Галицького та № 10-12, № 20 по пр. Грушевського в м. Миколаєві Львівської області )

 • КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям )»15600,00 грн.

оплата   заборгованості   станом на 01.01.2015р., в т.ч.:

1460,80 грн. – технагляд по обєкту ” Будівництво,влаштвання господарсько – побтової каналізації по вул. В. Чорновола, А.Міцкевича та Спаська в м. Миколаєві;

5538,00 грн. – виконання коригування кошторисної документації по обєкту:

” Будівництво водопостачання та водовідведення по вул. Зеленій   в м. Миколаєві Львівської області”;

8568,00 грн. – виконання проектно – кошторисних робіт по обєкту : ” Будівництво, влаштування господарсько – побутової каналізації по вул. Шевченка в м. Миколаєві Львівської області”.

( МКП ” Миколаївводоканал ” )

 1. Для оплати за будівництво розподільчого газопроводу низького тиску до багатоквартирних житлових будинків № 17-19 по вул.Д. Галицького та №10-12, №20 по пр. Грушевського в м. Миколаєві львівської області перенести кошти в сумі 190000,00 грн. з   КФКВ 100102 ” Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів   влади ” КЕКВ 3210 ” Капітальні трансферти підприємствам

( установам, організаціям ) ”   на   КФКВ 150101 ” Капітальні вкладення ” КЕКВ 3122 ” Інше будівництво ( придбання ) інших обєктів ” .

 1. 4. Внести   відповідні зміни до показників міського бюджету за функціональною   ( додаток 1) , відомчою ( додаток 2 ) структурами бюджету.

         Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету у 2015 році згідно з додатком № 3.

        Внести зміни до переліку об’єктів , видатки на які у 2015 році   будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку ( додаток № 4 ).

       Внести   зміни в реалізацію державних та регіональних галузевих програм (додаток № 5).

 1. 7. Додатки   № № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною .

 1. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію по економіці, бюджету та комунальному   господарству міської ради ( Ю. Мельник ).

Начальник відділу

по економіці та бюджету                                                       Л. І. Волощак

Share.

Залишити коментар

avatar