Про внесення змін до бюджету Миколаївської міської ради на 2015 рік

0 438

35 – та  сесії     6 -го скликання 1 -е пленарне засідання

                 РІШЕННЯ                     

12.06.2015р.                                         м. Миколаїв                                             № 1551

 Про внесення   змін до бюджету Миколаївської міської ради на 2015 рік

           Керуючись ст. 78 п.7,ст.14 п.4 Бюджетного Кодексу України, ст. 26 п.23 Закону України « Про місцеве самоврядування   в Україні » та відповідно до висновку Фінансового управління РДА   № 04-06/73 від 28.01.2015р., згідно листів   ДНЗ ” Теремок ”   №01-03/21 від 05.05.2015р., ДНЗ ” Журавлик ” № 01-03/93 від 09.06.2015р., ДНЗ ” Берізка ” № 01-04/58 від 10.06.2015р., службової записки   директора МПК від 10.06.2015р. Миколаївська міська рада, –

В И Р І Ш И Л А :

 1. 1. Внести   зміни   і доповнення до рішення Миколаївської міської ради   від 01.2015р. № 1427 «Про міський бюджет Миколаївської міської ради на 2015 рік » , а саме :

         У п.1 збільшити загальний   обсяг видатків   місцевого бюджету на 2015 рік на суму 713500,00 грн.   у тому числі видатки загального фонду на суму – 114800,00грн., видатки спеціального фонду – 598700,00грн.

Внести   відповідні зміни до показників міського бюджету за функціональною   (додаток 1) , відомчою (додаток 2) структурами бюджету.

       Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету у 2015 році згідно з додатком № 3.

       У п. 4 внести зміни до переліку об’єктів , видатки на які у 2015 році   будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку ( додаток № 4 ).

       У п.6 внести   зміни в реалізацію державних та регіональних галузевих програм (додаток № 5).

 1. Внести зміни   в бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського   бюджету на 2015 рік у розрізі відомчої класифікації видатків , у тому числі по загальному фонду 114800,00 грн. та спеціальному фонду 598700,00 грн. , згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 1. 3. Додатки   № № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною .

 1. 4. Контроль за   виконання   даного   рішення   покласти на   комісію   по

економіці, бюджету та комунальному господарству міської ради ( Ю. Мельник ).

Секретар міської   ради                                       А. І. Щебель

ПОЯСНЮЮЧА   ЗАПИСКА

до рішення Миколаївської міської ради № 1551 від 12.06.2015 року

 1. Внести зміни до видаткової частини міського бюджету на 2015 рік, збільшити видаткову частину на суму   713500,00 грн. за рахунок спрямування   вільного залишку бюджетних коштів по загальному фонду в сумі 114800,00 грн., а саме:

1.1. КФКВ 070101 ” Дошкільні навчальні заклади ” – 41300,00 грн.

 • КЕКВ 2210 ” Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” – 500,00 грн.

( придбання катриджа для ДНЗ ” Журавлик ” )

 • КЕКВ 2230 ” Продукти харчування ” – 40000,00 грн. ( ДНЗ ” Журавлик “)

 • КЕКВ 2240 ” Оплата послуг ( крім комунальних ) ” – 800,00 грн.;

( поточний ремонт принтера   в ДНЗ ” Журавлик “)

1.2. КФКВ 090412″ Інші видатки на соціальний захист населення” – 66000,00 грн.

 • КЕКВ 2730 ” Інші виплати населенню “

( 50000,00 грн. – виплата матеріальної допомоги сімї померлого учасника АТО;

16000,00 грн. – виплата матеріальної допомоги учасникам АТО )

1.2. КФКВ 110204 « Палаци та будинки культури, клуби та заклади клубного типу » –   1500,00 грн.

 • КЕКВ 2240 ” Оплата послуг ( крім комунальних ) ” – 1500,00 грн.;

(перезарядка порошкових вогнегасників в МПК )

1.3. КФКВ 250404 ” Інші видатки ” – 6000,00 грн.

 • КЕКВ 2210 ” Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” – 4800,00 грн.

(придбання гучномовців)

 • КЕКВ 2240 ” Оплата послуг ( крім комунальних ) ” – 1200,00 грн.;

( встановлення   та обслуговування гучномовців )

 1. 2. Направити залишки спеціального фонду, які утворились станом на

01.01.2015р.   в загальній сумі   598700,00 грн. на додаткові видатки по спеціальному фонду, а саме:

2.1. КФКВ 070101 ” Дошкільні заклади освіти ” – 408000,00 грн.

 • КЕКВ 3110 ” Придбання предметів довгострокового користув.” -8000,00 грн.

( придбання системного блоку для ДНЗ ” Журавлик “)

 • КЕКВ 3132 ” Капітальний ремонт інших обєктів ” – 400000,00грн.

(капітальний ремонт   приміщень для відновлення груп   ДНЗ ” Журавлик” у вивільнених з під оренди)

2.2. КФКВ 110204 « Палаци   і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу » -150000,00 грн.

 • КЕКВ 3132 ” Капітальний ремонт інших обєктів ”

( оплата за проект, експертизу та виконані роботи по капітальному ремонту сходів головного   входу влаштування пандусу в будівлі Миколаївського міського Палацу культури на майдані Незаледності,4 в м. Миколаєві, Львівської області”)

2.2. КФКВ 250500 « Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах на проведення таких торгів » – 40700,00 грн.

 • КЕКВ 2281 « Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації

державних ( регіональних ) програм » – 17700,00 грн.

 • КЕКВ 2800 ” Інші поточні видатки “ – 23000,00 грн.

 1. 3. Для придбання матеріалів на поточний ремонт у ДНЗ ” Теремок ” перенести кошти в сумі 20000,00 грн.   по КФКВ 070101 ” Дошкільні заклади освіти ” з КЕКВ 2240 ” Оплата послуг ( крім комунальних)” на КЕКВ 2210 ” Предмети, матеріали, обладнання та інвентар “.

 1. Для проведення повної виплати відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення працівників ДНЗ ” Берізка ” перенести кошти по КФКВ 070101 ” Дошкільні заклади освіти ” КЕКВ 2111 ” Заробітна плата “ в сумі 1000,00 грн. з липня місяця на   червень місяць 2015 року.

   Збалансування провести зарахунок КФКВ 070101 “Дошкільні заклади освіти ”   КЕКВ 2120 ” Нарахування на зарплату “.

 1. Перенести кошти   сумі 99900,00 грн. по КФКВ 091106 ” Інші видатки ” КЕКВ 3210 ” Капітальні трансферти підприємствам ( установам, організаціям ) ” з грудня місяця на липень місяць 2015 року.

     Збалансування бюджету провести зарахунок КФКВ 100203 ” Благоустрій міст, сіл, селищ” КЕКВ 3210 ” Капітальні трансферти підприємствам ( установам, організаціям ) ” (капітальний ремонт тротуару в м. Миколаєві)

 1. 5. Внести   відповідні зміни до показників міського бюджету за функціональною   ( додаток 1) , відомчою ( додаток 2 ) структурами бюджету.

         Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету у 2015 році згідно з додатком № 3.

         Внести зміни до переліку об’єктів , видатки на які у 2015 році   будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку ( додаток № 4 ).

       Внести   зміни в реалізацію державних та регіональних галузевих програм (додаток № 5).

 1. 6. Додатки   № № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною .

 1. 7. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію по економіці, бюджету та комунальному   господарству міської ради ( Ю. Мельник ).

Начальник відділу

по економіці та бюджету                                                       Л. І. Волощак

Share.

Залишити коментар

avatar