Про внесення змін до бюджету Миколаївської міської ради на 2015 рік

0 506

32 – га    сесія     6 -го скликання

РІШЕННЯ

13.02.2015 р.                                        м. Миколаїв                                       № 1446

Про внесення   змін до бюджету Миколаївської міської ради на 2015 рік

           Керуючись ст. 78 п.7,ст.14 п.4 Бюджетного Кодексу України, ст. 26 п.23 Закону України « Про місцеве самоврядування   в Україні » та відповідно до висновку Фінансового управління РДА № 04-06/73 від 28.01.15р., згідно листів ДНЗ ” Берізка ” № 01-05/15 від 04.02.15р., ДНЗ ” Журавлик ” № 01-03/16 від 04.02.15р., №01-03/19 від 10.02.15.,ДНЗ ” Теремок ” № 01-06/16 від 04.02.15р., МКП ” ЖКУ ” № 34 / 02-2 від 27.01.15р.,МКП ” Миколаївводоканал ” №47 від 05.02.15р., № 49 від 09.02.15р., №50 від 09.02.15р., № 51 від 09.02.15р. згідно вимог УДКСУ у Миколаївському районі №03-36/43 , №03-36/45, №03-36/44 від 28.01.15р., Миколаївська міська рада, –

В И Р І Ш И Л А :

 1. 1. Внести   зміни   і доповнення до рішення Миколаївської міської ради   від 01.2015р. № 1427 «Про міський бюджет Миколаївської міської ради на 2015 рік » , а саме :

         У п.1 збільшити загальний   обсяг видатків   місцевого бюджету на 2015 рік на суму   1037300,00 грн.   у тому числі видатки загального фонду на суму – 600900,00 грн., видатки спеціального фонду – 436400,00 грн.

Внести   відповідні зміни до показників міського бюджету за функціональною   (додаток 1) , відомчою (додаток 2) структурами бюджету.

       Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету у 2015 році згідно з додатком № 3.

       У п. 4 внести зміни до переліку об’єктів , видатки на які у 2015 році   будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку ( додаток № 4 ).

       У п.6 внести   зміни в реалізацію державних та регіональних галузевих програм (додаток № 5).

 1. 2. Додатки   № № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною .

 1. 3. Контроль за   виконання   даного   рішення   покласти на   комісію   по

економіці, бюджету та комунальному господарству міської ради ( Ю. Мельник ).

Секретар міської   ради                                       А. І. Щебель

ПОЯСНЮЮЧА   ЗАПИСКА

до рішення Миколаївської міської ради №1446 від 13.02.2015 року

 1. Внести зміни до видаткової частини міського бюджету на 2015 рік, збільшити видаткову частину на суму   1037300,00 грн. за рахунок спрямування   вільного залишку  бюджетних коштів по  загальному   фонду в сумі  

600900,00 грн. , а саме:

1.1. КФКВ 010116 « Органи місцевого самоврядування » –   46000,00 грн.

 • КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних ) » – 40000,00 грн.

(20000,00 грн. – послуги по ліцензуванню програм; 20000,00 грн. – для оплати юридичного супроводу (юридичних послуг сторонніх фахівців))

 • КЕКВ 2282 ” Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних ) програм,

не віднесені до заходів розвитку “ -6000,00 грн.

( навчання   членів тендерного комітету )

1.2. КФКВ 070101 « Дошкільні заклади освіти » – 348300,00 грн.

 • КЕКВ 2111 ” Заробітна плата ” – 70000,00 грн.

 • КЕКВ 2120 ” Нарахування на зарплату ” – 29500,00 грн.

 • КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар “- 22500,0 грн.

 • КЕКВ 2230 ” Продукти харчування ” –   165100,00 грн.

 • КЕКВ 2240 “Оплата послуг ( крім комунальних )” – 2300,00 грн.

 • КЕКВ 2250 ” Оплата відрядження ” – 2000,00 грн.

 • КЕКВ 2273 ” Оплата   за електроенергію” – 56900,00 грн.

 

1.3. КФКВ 100601 « Відшкодування різниці між розміром ціни ( тарифу ) на житлово – комунальні послуги, що затверджуються або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу   місцевого самоврядування » – 150000,00 грн.

 • КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам,

організаціям )”

1.4. КФКВ 200700 ” Інші природоохоронні заходи ” – 56600,00 грн.

 • КЕКВ 2610« Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам,

організаціям ) » ( оплата за виготовлення робочого проекту ” Схема санітарної очистки м. Миколаєва ( згідно припису екологічної інспекції) – МКП ” ЖКУ ” )

 

 1. 2. Направити залишки спеціального фонду, які утворились станом на

01.01.2015р.   в загальній сумі 436400,00 грн.  на додаткові видатки по спеціальному фонду, а саме:

2.1. КФКВ 070101 « Дошкільні заклади освіти » – 123200,00 грн.

 • КЕКВ 3132 « Капітальний ремонт інших об’єктів »

( капітальний ремонт огорожі в ДНЗ ” Журавлик ” )

2.2. КФКВ 100102 « Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади » – 81000,00 грн.

 • КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,організації) ”

(капітальний ремонт мякої покрівлі в житловому будинку по вул. Мазепи,21а ( кв. 17-20,37,38,58,59,77-80 в м.Миколаєві – МКП ” ЖКУ “)

2.3. КФКВ 100203 « Благоустрій міст, сіл, селищ » – 62000,00 грн.

 • КЕКВ 3210«Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)»

(капітальний   ремонт вуличного освітлення на пл. Ринок та вул. Пришляків   в м. Миколаєві – МКП ” ЖКУ ” )

 

2.4. КФКВ 180409 « Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності »   – 3500,00 грн.

 • КЕКВ 3210 « Капітальні  трансферти підприємствам ( установам,

організаціям ) » (придбання мережевої камери для встановлення   на обєкті

” Резервуари чистої води ” для МКП ” Миколаївводоканал “)

2.4. КФКВ 250500 « Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах на проведення таких торгів » – 166700,00 грн.

 • КЕКВ 2281 « Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації

державних ( регіональних ) програм » – 160900,00 грн.

 • КЕКВ 2800 ” Інші поточні видатки “ – 5800,00 грн.

 1. 3. Перенести кошти   з   КФКВ 100202 ” Водопровідно – каналізаційне господарство ” КЕКВ 3210 ” Капітальні трансферти підприємствам ( установам, організаціям ) ” в загальній  сумі   127100,00 грн. при цьому змінивши   назву обєкта, з обєкта: ” Капітальний ремонт господарсько – побутової каналізації по вул. Дорошенка в м. Миколаєві ” в сумі – 107100,00 грн., а також роботи по виготовленню проектно – кошторисної документації ” Будівництво господарсько – побутової каналізації   по вул. Дорошенка в м. Миколаєві ” – 20000,00 грн.  на КФКВ 150101 ” Капітальні   вкладення ” КЕКВ 3210 ” Капітальні трансферти підприємствам ( установам, організаціям ) ”  в загальній   сумі   127100,00 грн.   на обєкт ” Будівництво   господарсько – побутової каналізації по вул. Дорошенка в   м. Миколаєві ” – 107100,00 грн.   та виготовлення проектно – кошторисної документації ” Будівництво господарсько – побутової каналізації   по вул. Дорошенка в м. Миколаєві ” – 20000,00 грн.  

 1. 4. Перенести кошти в   сумі   228500,00 грн.   з   КФКВ 240601 ” Охорона та раціональне використання природних ресурсів ” КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям ) »   на КФКВ 200700 ” Інші природоохоронні заходи ” КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям ) »  

(- 95300,00 грн. – оплата за послуги по очищенню забрудненої канави по вул. Зелена в м. Миколаєві Львівської області;

– 86800,00 грн. – оплата за послуги по очищенню забрудненої канави по вул. Київській та вул. Б. Хмельницького в м. Миколаєві Львівської області;

– 42400,00 грн. – оплата   за послуги по очищенню забрудненої канави по вул. Дроговизькій в м. Миколаєві Львівської області;

– 4000,00 грн. – оплата за промивку піскоуловлювачів в м. Миколаєві.

МКП ” ЖКУ ” )

 1. Перенести кошти в сумі 99500,00 грн.   з КФКВ 240602 ” Утилізація відходів ” КЕКВ 3210 ” Капітальні трансферти підприємствам ( установам, організаціям ) ” на КФКВ 180409 « Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності » КЕКВ 3210 « Капітальні   трансферти підприємствам ( установам, організаціям ) » ( придбання контейнерів для сміття – МКП ” ЖКУ “)

 1. 6. Перенести кошти   в сумі 50000,00 грн. з   КФКВ 150202 ” Розробка схем та проектних рішень масового застосування ” КЕКВ 2281 ” Дослідження   і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних ( регіональних ) програм “ по загальному фонду на   КФКВ КФКВ 160101 ” Землеустрій “   КЕКВ 2281 ” Дослідження   і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних ( регіональних ) програм ” .

 1. 7. Внести   відповідні зміни до показників міського бюджету за функціональною   ( додаток 1) , відомчою ( додаток 2 ) структурами бюджету.

         Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету у 2015 році згідно з додатком № 3.

        Внести зміни до переліку об’єктів , видатки на які у 2015 році   будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку ( додаток № 4 ).

       Внести   зміни в реалізацію державних та регіональних галузевих програм (додаток № 5).

 1. 8. Додатки   № № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною .

 1. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію по економіці, бюджету та комунальному   господарству міської ради ( Ю. Мельник ).

Начальник відділу

по економіці та бюджету                                                       Л. І. Волощак

Share.

Залишити коментар

avatar