Про внесення змін до бюджету Миколаївської міської ради на 2015 рік

0 434

31– ша позачергова    сесії       6 -го скликання

РІШЕННЯ

29.01.2015 р.                                         м. Миколаїв                                 № 1440 / 1

Про внесення   змін до бюджету Миколаївської міської ради на 2015 рік

           Керуючись ст. 78 п.7,ст.14 п.4 Бюджетного Кодексу України, ст. 26 п.23 Закону України « Про місцеве самоврядування   в Україні » та відповідно до висновку Фінансового управління РДА   № № 04-06/73 від 28.01.2015р., згідно листів ДНЗ ” Теремок ” , ДНЗ ” Берізка ” №01-04/12 від 28.01.2015р., ДНЗ

” Журавлик ”   № 01-03/14 від 29.01.2015р. Миколаївська міська рада, –

В И Р І Ш И Л А :

 1. 1. Внести   зміни   і доповнення до рішення Миколаївської міської ради   від 01.2015р. № 1427 «Про міський бюджет Миколаївської міської ради на 2015 рік » , а саме :

         У п.1 збільшити загальний   обсяг видатків   місцевого бюджету на 2015 рік на суму 180000,00 грн.   у тому числі видатки загального фонду на суму – 103000,00 грн., видатки спеціального фонду – 77700,00 грн.

Внести   відповідні зміни до показників міського бюджету за функціональною   (додаток 1) , відомчою (додаток 2) структурами бюджету.

       Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету у 2015 році згідно з додатком № 3.

 1. 2. Додатки   № № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною .

 1. 3. Контроль за   виконання   даного   рішення   покласти на   комісію   по

економіці, бюджету та комунальному господарству міської ради ( Ю. Мельник ).

Секретар міської   ради                                      А. І. Щебель

ПОЯСНЮЮЧА   ЗАПИСКА

до рішення Миколаївської міської ради № 1440 / 1   від 29.01.2015 року

 1. Внести зміни до видаткової частини міського бюджету на 2015 рік, збільшити видаткову частину на суму   180000,00 грн. за рахунок спрямування   вільного залишку бюджетних коштів по загальному фонду в сумі   103000,00 грн., а саме:

   1.1. КФКВ 070101 « Дошкільні заклади освіти » – 99400,00 грн.

 • КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар » – 58900,00 грн.

(оплата заборгованості станом на 01.01.2015р.)

 • КЕКВ 2240 « Оплата   послуг ( крім комунальних ) » – 40300,00 грн.

( оплата заборгованості станом на 01.01.2015р.)

 • КЕКВ 2250 « Видатки на відрядження » –       200,00 грн.

(оплата заборгованості станом на 01.01.2015р. )

1.2. КФКВ 110204 « Палаци   і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу » – 3600,00 грн.

 • КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар »

(оплата   заборгованості станом на 01.01.2015р. )

 1. 2. Направити залишки спеціального фонду, які утворились станом на

01.01.2015р.   в загальній сумі  77000,00 грн. на додаткові видатки по спеціальному фонду, а саме:

2.1. КФКВ 070101 « Дошкільні заклади освіти » – 62400,00 грн.

 • КЕКВ 3110 ” Придбання обладнання та       предметів       довгострокового

користування ” – 49900,00 грн. (оплата   заборгованості станом на 01.01.2015р.);

 • КЕКВ 3132 ” Капітальний ремонт       інших обєктів ” – 12500,00 грн.

(оплата   заборгованості станом на 01.01.2015р.)

2.2. КФКВ 110204 « Палаци   і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу » – 14600,00 грн.

 • КЕКВ 2240 ” Оплата послуг ( крім комунальних) ”

( оплата   заборгованості станом на 01.01.2015р.)

 1. 3. Внести   відповідні зміни до показників міського бюджету за функціональною   ( додаток 1) , відомчою ( додаток 2 ) структурами бюджету.

         Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету у 2015 році згідно з додатком № 3.

 1. 7. Додатки   № № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною .

 1. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію по економіці, бюджету та комунальному   господарству міської ради ( Ю. Мельник ).

Начальник відділу

по економіці та бюджету                                                       Л. І. Волощак

Share.

Залишити коментар

avatar