Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації – детальному плані території для будівництва та обслуговування торгівельного комплексу по вул. Болоня, 42

0 152

Миколаївська міська рада Миколаївського району Львівської області
повідомляє про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості
у проекті містобудівної документації – детальному плані території
для будівництва та обслуговування торгівельного комплексу
по вул. Болоня, 42 в м. Миколаїв Миколаївського району Львівської області

Детальний план території розроблено з метою обґрунтування можливості розміщення торгівельного комплексу на земельній ділянці площею 0,0900 га, яка перебуває у приватній власності. Метою розроблення детального плану території є виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території, аналіз існуючої забудови, визначення усіх планувальних обмежень використання території відповідно до містобудівних та санітарних вимог, розробка варіанту планувальної структури та встановлення червоних ліній вулиць, визначення параметрів забудови земельних ділянок.

В склад містобудівної документації входить текстова частина і графічні матеріали в складі 5 аркушів:

  1. Схема розташування території в планувальній структурі населеного пункту М 1:5000. (Завантажити файл)

  2. План існуючого використання території. Опорний план. Схема планувальних обмежень М 1:500. (Завантажити файл)

  3. Проектний план, проектні планувальні обмеження, основні напрямки руху транспорту та пішоходів М 1:500.  (Завантажити файл)

  4. Схема інженерної підготовки території, вертикального планування та червоні лінії М 1:500.  (Завантажити файл)

  5. Схема інженерних мереж, споруд та використання підземного простору М 1:500.  (Завантажити файл)

Проектом передбачається реконструкція існуючої нежитлової будівлі, розміщення проектованої будівлі торгівельного комплексу в складі магазину та кафе, господарського майданчика та септика. Детальний план розроблений в межах структурно-планувального елементу території населеного пункту. Планувальними обмеженнями для здійснення нової забудови на території ДПТ є охоронні зони інженерних мереж, червоні лінії вулиць, лінії забудови та нормативні розриви між існуючою та проектованою забудовою.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі перший етап – від 3 до 7 років. Перший етап складається з будівництва торгівельного комплексу, реконструкції господарської будівлі та замощення території. Другий етап включає в себе озеленення, реконструкцію дорожньо-транспортної мережі та облаштування інженерної інфраструктури.

Орієнтовна висота забудови в межах ДПТ – до 8,0 м, відстань від проектованого будинку до червоної лінії вулиці – 10,0 м.

Загальна площа в межах проектованої земельної ділянки – 910,0 м2;

Площа забудови – 295,0 м2;

Площа замощення – 350,0 м2;

Площа озеленених територій – 265,0 м2;

Відсоток забудови – 32,4%.

Основні техніко-економічні показники детального плану території:

Показники

Значення показників

Одиниця виміру

Існуючий стан

Етап від 3 до 7 років

Етап від 15 до 20 років

Територія

1

Територія в межах проекту

у тому числі:

га

0,0900

0,0900

0,0900

1.1

Житлова забудова

у тому числі:

-//-

1.2

– квартали садибної забудови

-//-

1.3

– квартали багатоквартирної забудови (з урахуванням гуртожитків)

-//-

1.4

– ділянки установ і підприємств обслуговування (крім підприємств і установ мікрорайонного значення)

-//-

0,0900

0,0900

1.5

зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного значення)

-//-

0,0470

0,0250

0,0250

1.6

– вулиці, площі (крім вулиць мікрорайонного значення)

-//-

0,01535

0,01535

1.7

Інші території

-//-

Населення

2

Чисельність населення, всього

у тому числі:

тис. осіб

2.1

– у садибній забудові

-//-

2.2

– у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків)

-//-

Житловий фонд

3

Житловий фонд, всього

у тому числі

м2

заг. площі

3.1

– садибний

тис. м2

3.2

– багатоквартирний

-//-

4

Середня житлова забезпеченість

у тому числі:

м2/люд.

4.1

– у садибній забудові

-//-

4.2

– у багатоквартирній (з урахуванням гуртожитків)

-//-

5

Вибуття з житлового фонду

тис. м2

заг. площі

6

Житлове будівництво, всього:

-//-

6.1

у тому числі за видами:

квартира (будинків)

6.2

– садибна забудова (одноквартирна забудова)

тис. м2

будинків

6.3

– багатоквартирна забудова

-//-

6.4

із неї:

-//-

6.5

– малоповерхова (1-3 поверхи)

-//-

6.6

– середньоповерхова (4-5 поверхів)

-//-

6.7

– багатоповерхова забудова (6 поверхів та вище)

-//-

у тому числі поверхів:

-//-

6.8

– 6-9

-//-

6.9

– 10 і вище

-//-

7

Житлове будівництво за рахунок проведення рекострукції існуючої забудови

тис. м2

8

Установи та підприємства обслуговування

8.1

Дошкільні навчальні заклади

місць

8.2

Загальноосвітні навчальні заклади

учнів

8.3

Стаціонари (лікарні) усіх типів

ліжок

8.4

Поліклініки

відв. у зміну

8.5

Спортивні зали для загального користування

м2 пл. підлоги

8.6

Відкриті площинні споруди у житловому кварталі (мікрорайоні)

га

8.7

Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять у житловому кварталі (мікрорайоні)

м2 заг. площі

8.8

Бібліотеки

тис.од.збер.

8.9

Магазини

м2 торг. пл.

220

220

8.10

Підприємства громадського харчування

місць

8.11

Установи побутового обслуговування

роб.місць

8.12

Оздоровчі установи

місць

9

Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт

10

Протяжність вулично-дорожньої мережі,

всього (існуюча, будівництво)

у тому числі:

км

0,236

0,236

0,236

10.1

– магістральні вулиці загальноміського значення

-//-

10.2

– магістральні вулиці районного значення

-//-

10.3

Кількість транспортних розв’язок у різних рівнях

од.

10.4

Кількість підземних та наземних пішохідних переходів

-//-

11

Щільність вулично-дорожньої мережі, всього:

у тому числі:

км/км2

11.1

– магістральні мережі

-//-

11.2

Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів

маш.-місць

11.3

Гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів

-//-

11.4

Відкриті автостоянки для постійного (тимчасового) зберігання легкових автомобілів

маш.-місць

12

Інженерна підготовка та благоустрій

12.1

Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин

га

12.2

Протяжність закритих водостоків

км

13

Охорона навколишнього середовища

га

13.1

Санітарно-захисні зони, всього

га

Замовник детального плану території: Миколаївська міська рада Миколаївського району Львівської області.

Розробник детального плану території: фізична особа-підприємець Головецький Н.Я. Головний архітектор проекту Шеремета М.Д. (сертифікат серія АА №000736).

Підстава розроблення детального плану території: рішення 39-ої сесії 7-го скликання Миколаївської міської ради від 25.04.2018 року №915.

Детально ознайомитись з детальним планом території можна в приміщенні Миколаївської міської ради (кабінет землевпорядника, тел. 51-494) з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 14.00 год. протягом місяця з дати виходу повідомлення та на офіційному сайті Миколаївської міської ради за електронною адресою mykolaivmr.lviv.ua.

Інформаційні заходи щодо ознайомлення громадськості із проектом детального плану території заплановані у вигляді експонування текстових та графічних матеріалів містобудівної документації у приміщенні Миколаївської міської ради.

Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості – головний спеціаліст-землевпорядник Миколаївської міської ради Ривко Г.І.

Пропозиції щодо детального плану території мають право подавати:

  1. повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

  2. юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

  3. власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

  4. представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

  5. народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, які не мають право їх подавати, або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції та зауваження щодо розміщення об’єкту, що містять обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил, у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом подаються в Миколаївську міську раду з 04.10.2018 року до 05.11.2018 року (включно) за адресою: 81600, Львівська обл., м. Миколаїв, вул. А.Шептицького, 82, тел.(241) 51-271, (241) 51-494.

Пояснююча записка (Завантажити файл)

Share.

Залишити коментар

avatar