Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації – детальному плані території орієнтовною площею 0,6000 га по вул. Привокзальній для будівництва та обслуговування об’єкту промисловості

0 94

Миколаївська міська рада Миколаївського району Львівської області

повідомляє про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості

у проекті містобудівної документації – детальному плані території

орієнтовною площею 0,6000 га по вул. Привокзальній

для будівництва та обслуговування об’єкту промисловості

в м. Миколаїв, Миколаївського району, Львівської області

Детальний план території розроблено з метою розміщення об’єкту будівництва на земельній ділянці, яка планується для продажу у власність через земельні торги (аукціон), що сприятиме ефективному використанню території міста. Проектне рішення передбачає впорядкування неосвоєної території для містобудівних потреб, її розпланування в ув’язці з існуючою забудовою та раніше відведених для будівництва земельних ділянок, врахування перспективного розвитку суміжних територій, обсяги інженерної підготовки території та системи інженерних мереж.

Згідно планувальної структури м. Миколаїв, що розглядається детальним планом території, дана ділянка відноситься до земель промисловості, пріоритетна функція яких – територія виробничих об’єктів.

Метою даного проекту є визначення території згідно Генерального плану м. Миколаєва, придатної для будівництва об’єкту промисловості, уточнення планувальної структури, визначення площі земельної ділянки, параметрів забудови, встановлення санітарно-захисних зон та інших планувальних обмежень.

В склад детального плану території входять:

 • текстова частина (пояснююча записка); (Завантажити файл)

 • графічна частина в складі 6 аркушів:

 1. Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту м. Миколаїв. М 1:5000. (Завантажити файл)

 2. План існуючого використання території та планувальні обмеження. М 1:1000. (Завантажити файл)

 3. Проектний план території (основне креслення) та планувальні обмеження. М 1:1000. (Завантажити файл)

 4. План червоних ліній вулиць. М 1:1000. (Завантажити файл)

 5. Схема організації руху транспорту та пішоходів. М 1:1000. (Завантажити файл)

 6. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. М 1:1000. (Завантажити файл)

Під час виготовлення детального плану території на виконання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» розроблено звіт про стратегічну екологічну оцінку, що стосується даної території.

В проекті опрацьована територія площею 1,7976 га. Рельєф ділянки похилий, ухил зі сходу на захід. Перепад відміток в межах території опрацювання – в межах 5,0 м. На південь від проектованої ділянки розташована проміжна залізнична станція Львівської залізниці, під’їзд до ділянки відбувається з південної сторони. Планувальна організація території забудови передбачає її функціональне зонування, виходячи з вимог планувальної структури м. Миколаїв, а також зумовленою ситуацією, що склалася, санітарно-гігієнічними, охоронними, протипожежними, технологічними вимогами та вулично-дорожньою мережею.

Планувальними обмеженнями на території детального плану території є:

 • межі сусідніх землекористувачів;

 • червоні лінії вулиць;

 • охоронна зона залізниці по обидві сторони, від крайньої колії – 100,0 м.

В процесі розроблення детального плану території площа земельної ділянки, яку можливо використовувати у виробничих цілях, уточнена з 0,6000 га на 0,7040 га. Основна будівля, яку планується розмістити в центральній частині ділянки, передбачається як виробнича будівля з санітарно-захисною зоною 50,0 м. Із заходу запроектовано розміщення адміністративно-побутової будівлі. Із півночі розміщуються автомобільні парковки для легкових автомобілів.

Для зменшення антропогенного навантаження детальним планом території передбачається:

 • проведення забудови згідно з наміченим містобудівною документацією функціональним зонуванням;

 • інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття проїздів;

 • запровадження регулярного санітарного очищення території;

 • розширення зони зелених насаджень – влаштування декоративного та санітарно-захисного озеленення вздовж вулиць;

 • інженерний благоустрій території (централізована господарсько-побутова і дощова каналізації, водопостачання, газопостачання).

Основні техніко-економічні показники детального плану території:

№п/п

Назва показника

Значення показника

1

Площа земельної ділянки, на яку розробляється детальний план території

1,7976 га

2

Площа в межах червоних ліній, в тому числі:

0,2457 га

2.1

Площа замощення та твердого покриття

0,1937 га

2.2

Площа озеленення

0,0520 га

3

Площа земельної ділянки виробничої території (існуючої)

0,6217 га

4

Площа земельної ділянки транспортної інфраструктури (існуючої)

0,0911 га

5

Площа земельної ділянки, яка знаходиться в охоронній зоні залізниці

0,9910 га

6

Площа земельної ділянки озеленення загального користування

0,0248 га

7

Площа земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єкту промисловості, в тому числі

0,7040 га

7.1

Площа забудови

0,0504 га

7.2

Площа замощення та твердого покриття

0,2914 га

7.3

Площа використання

0,3418 га

7.4

Площа озеленення

0,3622 га

8

Коефіцієнти:

-земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єкту промисловості

39,16 %

-в межах червоних ліній, з них:

13,65 %

-мощення та твердого покриття

10,77 %

-озеленення

2,88 %

-земельної ділянки виробничої території (існуючої)

34,58 %

-земельної ділянки транспортної інфраструктури (Існуючої)

5,06 %

-земельної ділянки, яка знаходиться в охоронній зоні залізниці

55,12 %

-земелньої ділянки озеленення загального користування

1,37 %

Замовник детального плану території – Миколаївська міська рада Миколаївського району Львівської області.

Розробник детального плану території – ТзОВ проектне обєднання «УкрЗахідУрбанізація», м. Львів, вул. Куліша, 25а (сертифікат на розроблення містобудівної документації серія АА №002427, виданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 30.09.2015 року).

Підстава розроблення детального плану території: рішення 42-ої чергової сесії 7-го скликання Миколаївської міської ради від 29.08.2018 року №1099 «Про розроблення детального плану території для будівництва об’єкту промисловості по вул. Привокзальній».

Детально ознайомитись з детальним планом території можна в приміщенні Миколаївської міської ради (кабінет землевпорядника, тел. 51-494) з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 14.00 год. протягом місяця з дати виходу повідомлення та на офіційному сайті Миколаївської міської ради за адресою mykolaivmr.lviv.ua.

Інформаційні заходи щодо ознайомлення громадськості із проектом детального плану території заплановані у вигляді експонування текстових та графічних матеріалів містобудівної документації у приміщенні Миколаївської міської ради.

Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості – землевпорядник Миколаївської міської ради Ривко Г.І.

Пропозиції та зауваження щодо розміщення об’єкту просимо подавати в Миколаївську міську раду у письмовому вигляді з 16.05.2019 року до 17.06.2019 року (включно) за адресою: 81600, Львівська обл., м. Миколаїв, вул. А.Шептицького, 82, тел.(241) 51-271, (241) 51-494.

Share.

Залишити коментар

avatar