Про міський бюджет Миколаївської міської ради на 2015 р.

0 544

30-та  сесія       6- го   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

  15 .01. 2015                                   м. Миколаїв                                        №   1427  

 Про   міський   бюджет  Миколаївської міської ради на 2015 р.

        Відповідно до вимог ст.75, 76, 77, 88 Бюджетного   кодексу   України, Закону України ” Про Державний   бюджет України на 2015 рік ” , керуючись ст.61 п.1,4, ст.63-64 Закону України ” Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги рекомендації постійної комісії по економіці , бюджету та комунального господарства , Миколаївська   міська   рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2015 рік :

– доходи міського бюджету у   сумі 8842,1 тис. грн. , в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 8636,8 тис. грн. , доходи спеціального фонду бюджету 205,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 200,0 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

– видатки міського бюджету   у сумі 8842,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 6299,0тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету   2543,1 тис. грн., в т.ч. бюджет розвитку 2537,8 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

– профіцит міського бюджету у сумі 2337,8 тис. грн., в тому числі загального фонду міського бюджету 2337,8тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.

– дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 2337,8тис. грн. згідно з додатком № 4   до цього рішення.

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік у розрізі відомчої класифікації видатків , у тому числі по загальному фонду 6299,0 тис. грн. та спеціальному фонду 2543,1 тис. грн. , згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 2. Визначити оборотний касовий залишок   бюджетних коштів міського бюджету у сумі 200,0 тис. грн..

 3. 4. Затвердити на 2015 рік   перелік обєктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5   до цього рішення.

 1. Затвердити перелік захищених   статей   видатків   загального фонду міського     бюджету на 2015 рік за   їх економічною структурою:

  • оплата праці працівників бюджетних установ;

  • нарахування на оплату праці;

  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

  • виплата допомог та інших виплат населенню.

 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих

( регіональних ) програм  у сумі   7115,7 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позик на покриття тимчасових касових розривів міського повязаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних   умовах без нарахування відсотків   за користування цими коштами з обовязковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. 8. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної   установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком №7 до цього   рішення.

 2. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження визначені Бюджетним   кодексом України, а саме: надходження коштів від акцизного   збору, податок на прибуток, податок на нерухоме майно, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення, єдиний податок, плата за надання адміністративних послуг, екологічний податок, надходження   від орендної плати за користування цілісним   майновим комплексом та іншим майном, що перебувають у комунальній власності та інші   надходження передбачені законодавством.

10.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження , визначені ст.69 Бюджетного кодексу України, а саме :надходження коштів від продажу землі, надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури   населеного пункту , грошові стягнення за шкоду, заподіяну   порушенням законодавством про охорону навколишнього   природнього середовища та власні надходження   бюджетних установ.

 1. 11. Взяти до відома, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:

   11.1. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків   та кредитування міських бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету в разі потреби головний розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету , в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

   11.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних  коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування міських бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків ( окремо   за загальним та спеціальним фондами бюджету ) здійснюється   за погодженням постійної комісії по економіці , бюджету та комунального господарства .

   11.3. Забороняється без внесення змін до рішення про міський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на :

         оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

         видатки, повязані із функціонуванням органів місцевого самоврядування за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.

 1. Рішення про внесення змін до рішення про міський бюджет ухвалюється відповідною місцевою радою на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) відповідного бюджету. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за умови перевищення доходів загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду міського бюджету визнається на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду міського бюджету, врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.

 2. 13. Трансферти з районного чи інших рівнів бюджету розподіляються   чи перерозподіляються шляхом внесення змін за розпорядженням міського голови з подальшим затвердженням на сесії міської ради .

 3. 14. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невідємною частиною.

 4. 15. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію по економіці, бюджету та комунальному   господарству міської ради ( Ю. Мельник ).

Секретар   міської   ради                                               А. І. Щебель

          

 

 

Пояснювальна записка

міського бюджету м. Миколаєва

на   2015 рік

           На 2015 рік проект міського бюджету м. Миколаєва сформовано   відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України « Про Державний   бюджет України на 2015 рік » ,   керуючись п. 17 ст. 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » на основі листів

МКП ” ЖКУ “, МКП ” Миколаївводоканал”, МДКП

” Миколаївтеплокомуненерго” та інших звернень.

           В складі міського бюджету враховано   доходи і видатки. Бюджет Миколаївської міської ради складається з двох фондів : загального та спеціального.

     Загальна сума доходів Миколаївської м/ради складає – 8842100,00 грн.   

 1. Доходи загального фонду   становитимуть 8636800,00 грн. в т. ч.:

– акцизний податок   – 30000,00 грн.;

– податок на прибуток – 50000,00 грн.;

– рентна плата за надра – 400000,00 грн.;

– податок на нерухоме майно – 4700000,00 грн. в т.ч.:

        земельний податок з юридичних осіб – 400000,00 грн.;

      орендна плата з юридичних осіб – 4000000,00 грн.;

        земельний податок з фізичних осіб – 140000,00 грн.;

        орендна плата з фізичних осіб – 150000,00 грн.

      оплата за майно   – 10000,00 грн.;

– екологічний податок   – 328000,00 грн.;

– єдиний податок   – 2600000,00 грн.;

– державне мито – 338000,00 грн. ;

– плата за надання адміністративних послуг – 97800,00 грн.;

– оренда майна – 93000,00 грн.

 1. 2.   Доходи спеціального фонду становитимуть   205300,00 грн. в т.ч.:

– продаж землі   – 100000,00 грн.;

– кошти від пайової участі – 100000,00 грн.;

– грошові стягнення   – 400,00 грн.

– власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок місцевого бюджету – 4900,00 грн.;

Видатки бюджету Миколаївської міської ради на 2015 рік

     Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2015 р. складає 8842100,00 грн. в тому числі :

   6299000,00 грн.   –   загальний фонд    

   2543100,00 грн.   – спеціальний   фонд   ( в тому числі   кошти, що передаються із загального   фонду до спеціального ( бюджет розвитку )                 грн.);

         Фінансування захищених статей   видатків міського бюджету   проводиться в першочерговому порядку, це:

-КЕКВ   2110 « Оплата праці »;

– КЕКВ 2120 « Нарахування на оплату праці »;

– КЕКВ 2270 « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ».

Видатки загального фонду бюджету

 

КФКВ 090412 « Соціальний захист »

     Всього на соціальний захист населення спрямовуються   кошти в сумі 200000,00 грн. ( 100000,00 грн. – допомога малозабезпеченим сімям; 100000,00 грн. – допомога учасникам АТО )

       Видатки проводитимуться згідно програми   та положення на 2015 рік.

КФКВ 010116 « Органи місцевого самоврядування »

Видатки   на   управління міської ради   передбачені бюджетом на 2015 рік в сумі   1662700,00 грн..

   КЕКВ 2110 « Оплата праці » – 1052900,00 грн.;

   КЕКВ 2120 « Нарахування на оплату праці » – 382200,00 грн.;

   КЕКВ 2270 « Оплата   комунальних послуг та енергоносіїв » – 50000,00 грн.

     Забезпечення отримання зарплати працівникам установи та оплата за комунальні платежі   в бюджеті передбачено повністю.

КФКВ 100201 ” Теплові мережі ”  

Видатки проводитимуться згідно програми на 2015 рік в сумі 100000,00 грн.

( МДКП ” Миколаївтеплокомуненерго для поточного ремонту теплотраси )

КФКВ 100202 « Водопровідно – каналізаційне господарство »

   На 2015 рік передбачено кошти в сумі   248700,00 грн. по водопровідно – каналізаційному господарству для МКП « Миколаївводоканал » в т.ч. :

– 98000,00 грн. – поточний ремонт водопроводу по пр. Грушевського в м. Миколаєві вздовж будинку 2а;

– 60300,00 грн. – поточний ремонт каналізаційного колектора в районі вул. Просвіти  в м. Миколаєві;

– 79400,00 грн. – поточний ремонт водопровідної мережі в районі житлових будинків 15а, 15б, 13а по вул. Д. Галицького в м. Миколаєві;

– 11000,00 грн. – поточний ремонт при проведенні переносу лічильників води на станції с. Заклад та резервуарах чистої води.

         Видатки проводитимуться згідно програми на 2015 рік.

КФКВ 100203 « Житлово – комунальне господарство »  

     На житлово – комунальне господарство міським бюджетом передбачено видатки на 2015 рік в сумі 2550900,00 грн., в т. ч.:

     – 2218000,00 грн. виконані роботи по благоустрою міста

( в тому числі прибирання вулиць м. Миколаєва,сщ. Липівка та с. Заклад, посипка доріг піском; ремонт і обслуговування мереж вуличного освітлення; впорядкування сміттєзвалища; послуги по відлову безпритульних тварин та підбір трупів безпритульних тварин у м. Миколаєві;   видалення аварійних дерев, придбання технічної солі, інвентаря);

       – 100000,0 грн. – поточний ремонт огорожі кладовища м. Миколаєва;

       –   27300,00 грн. – поточний ремонт доріжок на кладовищі;

       – 50000,00 грн. – грейдерування доріг в м. Миколаєві, сщ.Липівка та с. Заклад;

       – 12000,00 грн. – поточний ремонт клумб   в місті Миколаєві;

       – 80000,00 грн. – поточний ремонт дощової каналізації по вул. Грушевського;

      – 63600,00 грн. оплата за вуличне освітлення .

Видатки проводитимуться згідно програми на 2015 рік.

КФКВ 110202   ” Музеї та виставки “

   В міському бюджеті   на 2015 рік передбачено кошти на утримання

народного   літературно – мистецького   музею славетних людей ім. Уляни Кравченко та   Миколи Устияновича та   історико – краєзнавчого музею в м. Миколаєві    –   83800,00 грн.

   КЕКВ 2110 « Оплата праці » – 29400,00 грн.;

   КЕКВ 2120 « Нарахування на оплату праці » – 10700,00 грн.;

   КЕКВ 2270 « Оплата   комунальних послуг та енергоносіїв » – 35800,00 грн.

           Забезпечення отримання зарплати працівникам установи та оплата за комунальні платежі   в бюджеті передбачено.

КФКВ 110502 «Інші культурно – освітні заходи та заклади »- 41500,00грн.

Видатки проводитимуться згідно програми на 2015 рік

КФКВ 120201 « Періодичні видання ( газети та журнали ) »

   Видатки на утримання газети « Миколаївські вісті »   на 2015 рік передбачено   в сумі – 130000,00 грн.   Видатки проводитимуться згідно програми на 2015 рік.

     

КФКВ 130102 « Фізична культура і спорт » – 295000,00 грн.

     Проведення навчально – тренувальних зборів та змагань ( в т.ч. 20000,00 грн. – підтримка команди « Патріот » з настільного тенісу;   275000,00 грн. – підтримка команди ФК « Миколаїв »).

     Видатки проводитимуться згідно програми на 2015 рік.

   КФКВ 150202 ” Розробка схем та проектних рішень масового застосування “- 50000,00 грн. ( експертиза генплану )

     Видатки проводитимуться згідно програми на 2015 рік.

 

КФКВ 160101 ” Землеустрій ” –   185000,00 грн.   в т. ч. на такі обєкти :

– 95000,00 грн. – виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення ( зміни) меж населеного пункту;

– 90000,00 грн. – виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок для відображення їх вартості в бухгалтерському обліку.

         Видатки проводитимуться згідно програми на 2015 рік.

КФКВ 170703 « Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням   автомобільних доріг » – 404900,00 грн., в т.ч.:

– 85000,00 грн. – поточний ремонт дороги по вул.Грушевського;

– 30000,00 грн. – поточний ремонт дороги по вул. Д.Галицького;

– 30000,00 грн. – поточний ремонт дороги по вул.Воззєднання;

– 30000,00 грн. – поточний ремонт дороги по вул.Завалля;

– 40000,00 грн. – поточний ремонт дороги по вул.Шептицького;

– 99900,00 грн. – поточний ремонт дороги по вул.Львівська;

– 90000,00 грн. – поточний ремонт дороги по вул. Болоня;

         Видатки проводитимуться згідно програми на 2015 рік.

 

КФКВ 180410 ” Інші заходи повязані з економічною д-тю ” – 85000,00 грн.

– 75000,00 грн.- виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для обслуговування будівель, які належать Миколаївській міській раді , оформлення права власності та реєстрація на такі обєкти;

– 10000,00 грн. – виготовлення технічної  документації на об’єкт  нерухомого майна   в м. Миколаєві ( будівля міліції )

         Видатки проводитимуться згідно програми на 2015 рік.

КФКВ 240601 ” Охорона та раціональне   використання природних ресурсів “- 228500,00 грн. , в т.ч.:

– 95300,00 грн. – оплата за послуги по очищенню забрудненої канави по вул. Зелена в м. Миколаєві Львівської області;

– 86800,00 грн. – оплата за послуги по очищенню забрудненої канави по вул. Київській та вул. Б. Хмельницького в м. Миколаєві Львівської області;

– 42400,00 грн. – оплата   за послуги по очищенню забрудненої канави по вул. Дроговизькій в м. Миколаєві Львівської області;

– 4000,00 грн. – оплата за промивку піскоуловлювачів в м. Миколаєві.

         Видатки проводитимуться згідно програми на 2015 рік.

 

КФКВ 250404 « Інші видатки » –   33000,00 грн.

3000 грн. – членські внески в Асоціацію міст України ;

30000,00 грн. – представницькі кошти.

Видатки проводитимуться згідно програми на 2015 рік.

Видатки   спеціального фонду

До видатків спеціального фонду   відносять такі   видатки:

 Фонд розвитку   – 2438300,00 грн.

КФКВ 091106 ” Інші видатки ” – 99900,00 грн.

(кошти передаються із загального фонду в спеціальний фонду    – придбання дитячих майданчиків для МКП ” ЖКУ ” )

КФКВ 100102 “Капітальний ремонт житлового фонду ” – 1112000,00 грн.

(кошти передаються із загального фонду в спеціальний фонду  – МКП ” ЖКУ ” )

300000,00грн. – капітальний ремонт будинкових газових мереж ;

812000,00 грн. – капітальний ремонт дахів   в т.ч.:

– 272000,00 грн. – капремонт покрівлі житл.будинку №1 по вул. Шептицького;

– 270000,00 грн. – капремонт покрівлі житл.будинку №30 по пл. Ринок;

– 270000,00 грн. – капремонт покрівлі житл.будинку №18/13,15,25,38-40,49,50,63-65 по пр.Грушевського.

   Видатки проводитимуться згідно програми на 2015 рік.

КФКВ 100202 ” Водопровідно – каналізаційне господарство ” – 269100,00 грн.

(69100,00 грн. – кошти передаються із загального фонду в спеціальний фонду – МКП ” Миколаївводоканал ” )

– 249100,00 грн. – капітальний ремонт водопроводу від перехрестя вул. Шевченка, вул. Устияновича до перехрестя вул. Лисенка, вул. Устияновича в м. Миколаєві;

– 20000,00 грн. – виготовлення проектно – кошторисної документації ” Будівництво господарсько – побутової каналізації по вул. Дорошенка в м. Миколаєві “.

         Видатки проводитимуться згідно програми на 2015 рік

КФКВ 100203 ” Благоустрій міст, сіл, селищ ” – 613900,00 грн.

(кошти передаються із загального фонду в спеціальний фонду – МКП ” ЖКУ ” )

– 498900,00 грн. – капітальний ремонт тротуару в парку біля памятника Т. Шевченка по площі Ринок в м. Миколаєві Львівської областів;

– 75000,00 грн. – придбання опор вуличного освітлення;

– 40000,00 грн. – придбання товарів ( генератор змінного струму для поточного ремонту доріг, електроперфоратор для поточного ремонту доріг, бензотример, мотоножиці, бетономішалка)

     Видатки проводитимуться згідно програми на 2015 рік.

 

КФКВ 150101 ” Капітальні вкладення ”   – 343400,00 грн.

( кошти передаються із загального фонду в спеціальний фонду ).

– 119500,00 грн. – співфінансування по обєкту : ” Будівництво водопостачання та водовідведення по вул.Зеленій в м. Миколаєві (1-ша черга водовідведення );

– 190900,00 грн. – співфінансування по обєкту: ” Будівництво, влаштування господарсько- побутової каналізації по вул. Шевченка в м. Миколаєві”;

– 33000,00 грн. – співфінансування по обєкту:” Виготовлення проектно – технічної документації ” Технічне переоснащення очисних споруд в м. Миколаєві”

     Видатки проводитимуться згідно програми на 2015 рік.

                                  

      КФКВ 240602 ” Утилізація відходів ” –    99900,00   грн.

(99500,00 грн.кошти передаються із загального фонду в спеціальний фонду )   придбання контейнерів для сміття та їх комплектуючих.

       Видатки проводитимуться згідно програми на 2015 рік

   Видатки пов’язані із  утриманням   народного   літературно – мистецького   музею славетних людей ім. Уляни Кравченко та   Миколи Устияновича та історико – краєзнавчого музею в   загальній сумі 4900,00 грн.

Начальник відділу

по економіці  та бюджету                                             Л. І. Волощак

Share.

Залишити коментар

avatar