Про місцеві податки і збори

0 1 339

31– ша   позачергова сесія     6 -го скликання

РІШЕННЯ

29.01.2015 р.                                       м. Миколаїв                                        № 1438

Про місцеві податки і збори

Відповідно до ст. 293 Податкового кодексу України та п. 24 ст. 26 Закону україни ” Про місцеве самоврядування в Україні “, Миколаївська міська рада, –

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити  фіксовану ставку єдиного податку на 2015 рік в розмірі – 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2015 року для фізичних   осіб- підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності з розрахунком на календарний місяць для 1-ої групи платників податку.

 2. Встановити на 2015 рік ставку єдиного податку у відсотках до доходу, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунком на календарний   місяць – 20%   від розміру мінімальної заробітної плати для 2-ої групи платників податку.

 3. 3. Затвердити Положення про порядок справлення єдиного податку по Миколаївській міській раді (додається).

 4. 4. Оприлюднити   дане рішення та   повідомити Миколаївське   ОДПІ ГУ ДФС Львівській області про прийняте рішення;

 5. 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету та комунального господарства ( Ю. О. Мельник )

Секретар міської  ради                                            А. І. Щебель

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Миколаївської міської

ради від 29.01.2015 р. № 1438

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок справляння єдиного податку на території міста Миколаєва

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та відповідно до статей 10, 291-300 Податкового кодексу України.

 1. ПЛАТНИКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

 

2.1. Платниками єдиного податку у місті Миколаєві є суб’єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи з податковою адресою у межах міста, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і які у порядку, визначеному статтями 298 та 299 Податкового кодексу України, самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.

2.2. Платники єдиного податку поділяються на такі групи:

1)перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2)друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв

       –   не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

       –   обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД). Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

Вичерпний перелік видів послуг, які відносяться до побутових послуг, що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений пунктом 291.7. статті 291 Податкового кодексу України.

3) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2.3. Загальна кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, а також середньооблікова кількість працівників юридичних осіб обраховується відповідно до підпункту 291.4.1 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу України.

2.4. Порядок визначення доходу для цілей оподаткування єдиним податком, а також для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування, склад цих доходів визначається статтею 292 Податкового кодексу України.

2.5. Обмеження на право обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності окремими категоріями суб’єктів підприємницької діяльності встановлюються пунктом 291.5 статті 291 Податкового Кодексу України.

 1. СТАВКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

3.1. Ставки єдиного податку для платників першої – другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі – мінімальна заробітна плата), та третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки)”;

3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежну від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 % розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 % розміру мінімальної заробітної плати;

3.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 2 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно Податкового кодексу України;

2) 4 відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3. статті 293 Податкового кодексу України.

3.4. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

3.4.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) – 0,45;

3.4.2. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,27;

3.4.3. для земель водного фонду – 1,35;

3.4.4. для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, – 3.

Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті слід розуміти перевищення частки доходу, отриманого від реалізації такої продукції та продукції її переробки двох третин доходу (66 відсотків) від реалізації усієї власновиробленої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.

Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України.

 1. ПОДАТКОВИЙ (ЗВІТНИЙ) ПЕРІОД

4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

4.2. Особливості визначення початку та закінчення податкового періоду у різних випадках передбачені пунктами 294.2. – 294.7. статті 294 Податкового кодексу України.

 1. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СТРОКИ СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

5.2. Платники єдиного податку третьої та четвертої груп сплачують єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

5.3. Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

5.4. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

5.5. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 1. ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ І СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПЛАТНИКАМИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

6.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

6.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.

6.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 Податкового кодексу України.

6.4. Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду. Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.2. цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.2. цього Положення, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

6.5. Платники єдиного податку другої – четвертої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

6.6. Форма податкової декларації платника єдиного податку встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України.

6.7. Порядок складання податкової декларації платника єдиного податку визначений пунктами 296.2., 296.4. – 296.7. статті 296 Податкового кодексу України.

6.8. Платники єдиного податку першої – третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

 1. ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ, СПЛАТИ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ З

ОКРЕМИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ПЛАТНИКАМИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

7.1. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

     –    податку на прибуток підприємств;

     –     податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно Податкового кодексу України;

     –    податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3. статті 293 Податкового кодексу України;

     – земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

     –   збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

     –   збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

7.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені Податковому кодексі України, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом України.

7.3. Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ

8.1. Платники єдиного податку відповідно до Податкового кодексу України несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Секретар міської ради                                                 А. І. Щебель

Share.

Залишити коментар

avatar