Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану території орієнтовною площею 0,6000 га по вул. Привокзальній для будівництва та обслуговування об’єкту промисловості в м. Миколаїв, Миколаївського району, Львівської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку

0 80

Повідомлення про оприлюднення проекту

детального плану території

орієнтовною площею 0,6000 га по вул. Привокзальній

для будівництва та обслуговування об’єкту промисловості

в м. Миколаїв, Миколаївського району, Львівської області

та звіту про стратегічну екологічну оцінку

  1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Детальний план території орієнтовною площею 0,6000 га, по вул. Привокзальній, для будівництва та обслуговування об’єкту промисловості, в м. Миколаїв, Миколаївського району, Львівської області.

Детальний план території розробляється з метою відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6000 га по вул. Привокзальній для будівництва та обслуговування об’єкту промисловості, продаж права власності на яку проводитиметься на земельних торгах у формі аукціону. В проекті опрацьовано планувальну організацію та розвиток цієї території, визначено просторову композицію, параметри забудови та ландшафтної організації земельної ділянки з метою її ефективного використання відповідно до цільового призначення. Метою стратегічної екологічної оцінки детального плану території є забезпечення охорони навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я населення, а також інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.

Миколаївська міська рада Миколаївського району Львівської області.

  1. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури

Громадське обговорення розпочинається з 16.05.2019 року і триває до 17.06.2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо)

Зауваження і пропозиції надаються відповідальній особі, зазначеній у пункті ґ), у письмовому та електронному вигляді.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

Громадські слухання не заплановані.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Миколаївська міська рада Миколаївського району Львівської області.

Із проектом містобудівної документації (пояснювальною запискою, графічними матеріалами, звітом про статегічну екологічну оцінку) можна ознайомитися на веб-сайті Миколаївської міської ради за адресою mykolaivmr.lviv.ua або до завершення процедури проведення громадського обговорення у приміщенні Миколаївської міської ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Шептицького, 82, кабінет землевпорядника.

Екологічна інформація, у тому числі повязана зі здоровям населення, що стосується детального плану плану території, знаходиться в департаменті охорони здоровя та департаменті екології та природних ресурсів ЛОДА.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень та пропозицій

Миколаївська міська рада Миколаївського району Львівської області, адреса: 81600, Львівська область, Миколаївський район, м. Миколаїв, вул. Шептицького, 82, тел. (03241) 51-494, email: mykolaivrada1@ukr.net.

Зауваження та пропозиції до проекту детального плану території та звіту про статегічну екологічну оцінку можна подавати до 17.06.2019 року включно до Миколаївської міської ради. Відповідальна особа: землевпорядник Миколаївської міської ради Ривко Г.І., тел. для довідок: (03241) 51-494.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Департамент охорони здоровя ЛОДА

Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА.

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.

Share.

Залишити коментар

avatar