Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків м.Миколаєва

0 105

Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків м. Миколаєва

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», рішення Миколаївської міської ради № 1350 від 22.05.2019р. «Про списання з балансу МКП «ЖКУ» багатоквартирних будинків та врегулювання питання управління багатоквартирними будинками у м. Миколаєві», рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради № 39 від 12.06.2019р. «Про оголошення проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків м. Миколаєва» виконавчий комітет Миколаївської міської ради повідомляє про проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків м. Миколаєва щодо будинків, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком. Перелік об’єктів конкурсу визначено згідно додатку №1 до рішення виконавчого комітету № 39 від 12.06.2019р.

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Організатор конкурс – виконавчий комітет Миколаївської міської ради

Адреса організатора: вул.Шептицького, 82, м.Миколаїв, Львівська область, 81600.

Особи, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:
Вітрів Іванна Юріївна – головний спеціаліст, юрист; тел.51-494;

Ікава Любов Володимирівна – спец.І-ї кат. з питань енергозбереження та комунальної власності, тел. 51-494.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення  поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу

35 балів – максимальна кількість балів (чим нижча ціна послуги тим більший бал)

Бали за розрахунком

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

Наявність власної бази

15

Частково орендована

10

Уся орендована

5

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

Усі працівники штатні

15

Частково за трудовими договорами (в т.ч. залучення субпідрядника )

10

Усі за договорами (залучені)

5

Фінансова спроможність учасника конкурсу

Відсутність заборгованості

15

Наявність заборгованості

10

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

Наявність досвіду роботи

20

Відсутність досвіду роботи

10

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають його організатору заяву, у якій зазначають:

фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи – підприємця)

Перелік документів:

-статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;

-баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітний період;

-довідка з органів статистики про реєстрацію;

-свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;

-витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління  нерухомим  майном за винагороду або на основі контракту;

-копія балансового звіту за останній звітний період;

 -довідка про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;

-довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);

-копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;

-довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

– розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний об’єкт конкурсу.

– інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Документи подаються в оригіналі або в належним чином засвідчених копіях. Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них:

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд учасниками конкурсу відбувається сумісно з представниками організатора конкурсу та балансоутримувача.

Дата огляду : 15.07 – 17.07. 2019 р. о 14.00 год.

Інформація про загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі надається МКП «ЖКУ.

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 81600, Львівська область, м.Миколаїв, вул.Шептицького, 82 (приймальня міської ради).

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: 29 липня 2019 року 16.00 год.

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце: Приміщення Миколаївської міської ради за адресою: 81600, Львівська область, м.Миколаїв, вул.Шептицького, 82 (кабінет заступника міського голови).

Дата: 30.07.2019р.

Час: 10.00 год

Голова конкурсної комісії Бачик А.С.

 

 

Download (PDF, 127KB)

Share.

Залишити коментар

avatar