Інформація про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу 3 (трьох) земельних ділянок на території м. Миколаєва

0 149

Організатор земельних торгів: Миколаївська міська рада Миколаївського району Львівської області.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м. Львів, вул.Сахарова, 46.

Характеристика лоту № 01:

 • Земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська область, Миколаївський р-н, м. Миколаїв (в межах населеного пункту), вул. Федьковича;

 • кадастровий номер: 4623010100:01:004:0141;

 • площа: 0,0047 га;

 • категорія земель – землі житлової та громадської забудови;

 • цільове призначення – для будівництва індивідуальних гаражів;

 • вид використання земельної ділянки – для будівництва індивідуальних гаражів.

Стартова ціна продажу земельної ділянки – 6857 грн. 00 коп. (шiсть тисяч вiсiмсот п’ятдесят сiм грн. 00 коп.) без ПДВ.

Містобудівні умови та обмеження: Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року №1051, не зареєстровані.

Характеристика лоту № 02:

 • Земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська область, Миколаївський р-н, м. Миколаїв (в межах населеного пункту), вул. Федьковича;

 • кадастровий номер: 4623010100:01:004:0142;

 • площа: 0,0047 га;

 • категорія земель – землі житлової та громадської забудови;

 • цільове призначення – для будівництва індивідуальних гаражів;

 • вид використання земельної ділянки – для будівництва індивідуальних гаражів.

Стартова ціна продажу земельної ділянки – 6857 грн. 00коп. (шiсть тисяч вiсiмсот п’ятдесят сiм грн. 00 коп.) без ПДВ.

Містобудівні умови та обмеження: Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року №1051, не зареєстровані.

Характеристика лоту № 03:

 • Земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська область, Миколаївський р-н, м. Миколаїв (в межах населеного пункту), вул. Федьковича;

 • кадастровий номер: 4623010100:01:004:0140;

 • площа: 0,0059 га;

 • категорія земель – землі житлової та громадської забудови;

 • цільове призначення – для будівництва індивідуальних гаражів;

 • вид використання земельної ділянки – для будівництва індивідуальних гаражів;

Стартова ціна продажу земельної ділянки – 8608 грн. 00 коп. (вiсiм тисяч шiстсот вiсiм грн. 00 коп.) без ПДВ.

Містобудівні умови та обмеження: Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року №1051, не зареєстровані.

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

 1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом.

 2. Договір купівлі-продажу земельної ділянки між Миколаївською міською радою Миколаївського району Львівської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів та нотаріально посвідчується.

 3. Ціна продажу лоту, право власності, на який набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати укладання договору купівлі-продажу.

 4. Переможець земельних торгів зобов’язується:

4.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

– сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 5 відсотків, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

– відшкодувати витрати на організацію і проведення торгів здійснюється учасником, що став переможцем;

4.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу України:

відшкодувати Виконавцю земельних торгів витрати, здійснені на підготовку Лоту до продажу в сумі:

15710 грн. 45 коп. (П’ятнадцять тисяч сiмсот десять грн. 45 коп.) за лот №1;

15710 грн. 45 коп. (П’ятнадцять тисяч сiмсот десять грн. 45 коп.) за лот №2;

15914 грн. 59 коп. (П’ятнадцять тисяч дев’ятсот чотирнадцять грн. 59 коп.) за лот №3.

4.3. На виконання вимог Миколаївської міської ради Миколаївського району Львівської області:

– укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки в день проведення земельних торгів та посвідчити його нотаріально за власний рахунок;

– з дня виникнення права власності на земельну ділянку сплачувати земельний податок згідно ставок, затверджених Миколаївською міською радою;

– виконувати обов’язки власника земельної ділянки у відповідності до вимог, встановлених ст.91 Земельного кодексу України;

– питання сплати пайового внеску та укладення договору про пайову участь у створенні і розвитку інфраструктури м. Миколаєва вирішувати в порядку, встановленому законодавством;

– забезпечувати вільний доступ до проданої земельної ділянки для контролю за дотриманням умов продажу та прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж, розміщених в межах земельної ділянки;

 • оплатити Виконавцю земельних торгів витрати, повязані із організацією та проведенням земельних торгів у формі аукціону відповідно до вимог чинного законодавства України на підставі окремого договору.

 1. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно:

 1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :

 • реєстраційний внесок: 960,50 грн. на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/р26001904420002 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».

 • гарантійний внесок :

– 342 грн. 85 коп. (триста сорок двi грн. 85 коп.) за лот №1;

– 342 грн. 85 коп. (триста сорок двi грн. 85 коп.) за лот №2;

– 430 грн. 40 коп. (чотириста тридцять грн. 40 коп.) за лот №3

на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/р26002904420001 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».

 1. Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46, відповідальна особа – Цифуляк Оксана Іванівна. Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30 год. до 16.30 год., у п’ятницю – з 12.30 год. до 14.30 год.

 2. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

Земельні торги у формі аукціону призначено на 03 вересня 2019 року.

Останній день прийому заяв – 28 серпня 2019 року до 16 год. 30 хв.

Місце проведення торгів: Львівська обл., Миколаївський р-н, м.Миколаїв, майдан Незалежності, 4 (міський Палац культури).

Початок торгів о 11.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 08-00 год. до 10-40 год. за адресою: Львівська обл., Миколаївський р-н, м.Миколаїв, майдан Незалежності, 4 (міський Палац культури).

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ: сплачуються з рахунку Учасника та зараховуються на рахунок Виконавця.

Призначення платежу: 1. «Реєстраційний внесок 960,50 грн.»; 2. «Гарантійний внесок 342,85 грн.». Прийом заяв та документів в робочі дні з 12.30 до 16.30 год. Останній день прийому 28.08.19 року до 16.30 год.

Інформація щодо проведення земельних торгів розміщена на офіційному сайті Держгеокадастру в розділі «Земельні аукціони». Також за більш детальною інформацією можна звертатися в Миколаївську міську раду до землевпорядника Ривко Г.І., тел. (241) 51–494.

ПЕРЕЛІК

ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ)

ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:

 1. Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розширена форма).

 2. Нотаріально посвідчена копія статуту (при наявності установчого договору).

 3. Завірена належним чином копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена копія свідоцтва про сплату єдиного податку).*

 4. Довідка з банку, про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок (оригінал).

 5. Завірена належним чином копія документу, що підтверджує повноваження керівника (протокол зборів співзасновників про обрання керівника, наказ на призначення керівника, копія паспорта керівника).*

 6. Оригінал Довіреності, у разі подання документів уповноваженою особою.

 7. Оригінал Протоколу зборів співзасновників про прийняття рішення щодо придбання лоту на земельних торгах.

 8. Документ, що підтверджує особу (паспорт), копія завірена належним чином.*

 9. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.

 10. Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску.

 11. Печатка.

*Напис про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки

ПЕРЕЛІК

ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ)

ДЛЯ СУБ”ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:

 1. Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розширена форма).

 2. Завірена належним чином копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена належним чином копія свідоцтва про сплату єдиного податку).*

 3. Довідка з банку про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок(оригінал).

 4. Засвідчена в установленому законом порядку Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою.

 5. Документ, що підтверджує особу (паспорт), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копії завірена належним чином*

 6. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.

 7. Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску.

 8. Печатка.

*Напис про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (за наявності або слів: дію без печатки).

ПЕРЕЛІК

ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ)

ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:

 1. Документ, що підтверджує особу (паспорт), копія завірена належним чином*

 2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (оригінал), копія завірена належним чином*

 3. Довідка з банку про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок (оригінал).

 4. Засвідчена в установленому законом порядку Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою.

 5. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.

 6. Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску.

*Напис про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Share.

Залишити коментар

avatar